Welke verschillende vormen van leerlingenvervoer zijn er?

Vervoer met de fiets

Kan uw kind met of zonder begeleiding naar school fietsen? Mogelijk heeft u dan recht op een fietskilometervergoeding. Is begeleiding noodzakelijk dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor. Ook voor de begeleider krijgt u dan een fietskilometervergoeding.

Openbaar vervoer

Kan uw kind niet met de fiets naar school (ook niet met begeleiding) maar is het wel mogelijk om met het openbaar vervoer naar school te gaan? Dan kan er een vergoeding voor het openbaar vervoer worden toegekend. Is begeleiding noodzakelijk dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor. Ook voor de begeleider krijgt u dan de kosten voor het openbaar vervoer uitbetaald.

Aangepast vervoer

Het kan in een aantal gevallen zo zijn dat kinderen niet met de fiets of het openbaar vervoer naar school kunnen reizen. Dan ontstaat het recht op aangepast vervoer (besloten bus- of taxivervoer).

Vervoer met eigen auto

Het is ook mogelijk dat u geen gebruik wilt maken van het aangeboden vervoer en dat u uw kind zelf met de auto naar school wilt brengen. Als wij daarmee instemmen dan ontvangt u daarvoor een vergoeding

Aangepast vervoer in combinatie met een vergoeding voor openbaar vervoer en/of eigen vervoer

Het is ook mogelijk om vervoerssoorten met elkaar te combineren. Bijvoorbeeld u heeft recht op aangepast vervoer maar wilt uw kind op bepaalde dagen zelf met de auto naar school brengen of ophalen. Of uw kind wil gaan oefenen om zelfstandig te leren reizen met het openbaar vervoer. Ook hier kunt u een vergoeding voor ontvangen.