Onderwijsbeleid

De gemeente heeft een lokaal onderwijsbeleid zoals onderwijsachterstandenbeleid en subsidie voor basisonderwijs. Meer over de kwaliteit van het onderwijs vindt u op de toezichtkaarten onderwijsinspectie.

Onderwijsachterstandenbeleid

Een ander voorbeeld van lokaal onderwijsbeleid is het onderwijsachterstandenbeleid.

Het onderwijsachterstandenbeleid richt zich op het zoveel mogelijk voorkomen van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen. Van belang daarbij is dat gewerkt wordt met goede programma’s en goed opgeleid personeel. Ook is een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel. Het gaat hier om onder andere de kinderopvang, het Centrum voor Jeugd- en Gezin De Bilt, het primair onderwijs, de bibliotheek en Opstap.