Passend onderwijs

Alle leerlingen verdienen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dat kan een ‘gewone’ maar ook een ‘speciale’ school zijn. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs.

Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Scholen bieden daarom extra begeleiding aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.
Kinderen kunnen heel verschillende vormen van extra ondersteuning nodig hebben. Niet elke school kan elke vorm van extra begeleiding bieden. Daarom werken de scholen samen. Samen zorgen ze ervoor dat er een school is die de juiste ondersteuning voor uw kind kan bieden.

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • Alle kinderen de best passende plek in het onderwijs krijgen
  • Een kind naar een gewone school gaat als dat kan
  • Een kind naar het speciaal onderwijs gaat als dat nodig is
  • Scholen extra ondersteuning kunnen geven
  • De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen
  • Kinderen niet langdurig thuis komen te zitten

Voor wie is passend onderwijs?

Passend onderwijs is er voor leerlingen met leerproblemen of gedragsproblemen, en voor kinderen met bepaalde lichamelijke beperkingen.  Passend onderwijs is er voor kinderen in het basisonderwijs, het speciaal(basis)onderwijs, jongeren in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
Ouders kunnen voor opvoedingsvragen en gedragsproblemen contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt (CJG De Bilt).
Alle informatie en advies van het CJG De Bilt is vertrouwelijk, deskundig, gratis en onpartijdig.

Meer informatie