Volwasseneneducatie

Heeft u moeite met lezen, schrijven, rekenen of met omgaan met geld? Dan zijn er mogelijkheden om dit te verbeteren.

Taalles/taal-en budgetcursussen

Bij NL Educatie kunt u gratis een taalcursus of een budgetcursus volgen. Het maakt niet uit welk taalniveau u heeft. U kunt niet meedoen als u bezig bent met inburgering (taalles voor statushouders/DUO).

NL Educatie biedt praktische cursussen met een erkend diploma aan.

Meer informatie vindt u op de website van NL Educatie

Wet Taaleis

Krijgt u een uitkering van de gemeente? Dan moet u volgens de Wet Taaleis zorgen dat uw Nederlands goed genoeg is om werk te vinden.

Meer informatie vindt u op de website: Wet taaleis Participatiewet(Rijksoverheid)

Inburgering (taalles voor statushouders/DUO)

Gaat u Nederlands leren nu u als statushouder in De Bilt woont en wilt u weten waar dat het beste kan, vraag hulp bij de Regionale Sociale Dienst (Kromme Rijn Heuvelrug) of het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt(als onderdeel van Taalpunt 3.0 De Bilt).

Heeft u hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het kiezen van scholing, een cursus of lees- en leermaterialen. Of bent u op zoek naar een taalmaatje. Dan kunt u naar een van de Taalpunten in De Bilt: in Bibliotheek Idea, bij MENS Dichtbij en bij het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt.

Kijk dan voor informatie op de websites van: