Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp. De gemeente wil de jeugdhulp dichter bij de mensen brengen en beter organiseren. Gemeentelijke jeugdhulp is er voor alle kinderen tot 23 jaar via het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt (CJG) of de huisartsen. 

Over welke jeugdhulp gaat de gemeente?

  • Hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen
  • Uitvoering van kinderbescherming en jeugdreclassering
  • Aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Specialistische hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking
  • Geestelijke gezondheidszorg of gesloten jeugdzorg

De Jeugdwet biedt kansen om ons jeugdstelsel anders in te richten. Eenvoudiger en gericht op een integrale aanpak. Hulpverleners werken samen rond gezinnen. In de nieuwe situatie wordt nadrukkelijker bekeken wat ouders/verzorgers zelf kunnen, en wat familie, vrienden en bekenden kunnen bijdragen aan de ondersteuning van de jeugdige. Dit wordt samen met de ouders/verzorgers bekeken.
  
Waar nodig worden de eigen mogelijkheden ondersteund. Dit neemt natuurlijk niet weg dat wanneer hulp of zorg nodig is, de jeugdige en het gezin die ook krijgt. We geven hulp waar kan en zorg waar moet. 

Meer informatie