Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Bent u vrijwilliger of mantelzorger en hebt u behoefte aan advies of ondersteuning? Wilt u zelf graag als vrijwilliger aan de slag? Of wilt u uw mantelzorger voordragen voor een waardering? Dan kunt u terecht bij de medewerkers en vrijwilligers van MENS De Bilt, de organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente.

Naast deze ondersteuning vanuit MENS De Bilt biedt de gemeente een collectieve verzekering voor schade tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk of mantelzorg.

Meer informatie