Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Bent u vrijwilliger of mantelzorger en hebt u behoefte aan advies of ondersteuning? Wilt u zelf graag als vrijwilliger aan de slag? Of wilt u uw mantelzorger voordragen voor een waardering? Dan kunt u terecht bij de medewerkers en vrijwilligers van MENS, de organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente.

Naast deze ondersteuning vanuit MENS biedt de gemeente een collectieve verzekering voor schade tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk of mantelzorg.

Er zijn veel redenen om vrijwilligerswerk te doen: iets voor een ander willen betekenen, opbouwen van sociale contacten, meer zelfvertrouwen krijgen, terugkeren op de arbeidsmarkt, kennis overdragen aan anderen en werkervaring opdoen. In de vacaturebank van Vrijwilligerscentrale De Bilt is er voor bijna iedereen wel passend vrijwilligerswerk te vinden. 

De online vacaturebank biedt een overzicht van vacatures bij verschillende lokale organisaties. U kunt direct reageren op een vacature. Uw reactie komt dan rechtstreeks binnen bij de betreffende organisatie. 

Ook kunt u op dinsdagmiddag tussen 13.00 -17.00 uur langskomen bij de vrijwilligerscentrale voor vrijblijvende informatie over vrijwilligerswerk in de gemeente De Bilt.

Voor meer informatie en contactgegevens zie de website van van de vrijwilligerscentrale De Bilt. De vrijwilligerscentrale De Bilt is onderdeel van MENS.

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor hun zieke of gehandicapte kinderen, ouders, familieleden, vrienden of buren. Mensen geven deze zorg uit liefde of persoonlijke betrokkenheid. Bij ernstig zieken kan de behoefte aan zorg oplopen tot 24 uur per dag. Doordat mensen steeds langer thuis wonen, komen er ook steeds meer mantelzorgers. Verzorgt u uw dementerende moeder en wilt u meer weten over dementie? Vraagt u zich af hoe u het volhoudt om de zorg voor uw naaste te combineren met uw werk? Wilt u in contact  komen met andere mantelzorgers om ervaringen uit te wisselen? Bij het steunpunt Mantelzorg kunt u terecht voor informatie, advies en persoonlijke begeleiding, emotionele steun, ondersteuning, logeerzorg en het (tijdelijk) overnemen van regeltaken.

Ook organiseren de medewerkers van het Steunpunt informatiebijeenkomsten en cursussen over verschillende onderwerpen. Organisaties kunnen terecht voor informatie over mantelzorgvriendelijk beleid.

Contact

Voor meer informatie en contact zie de website van MENS.

De gemeente De Bilt biedt een collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers aan. Dit verzekeringsaanbod is ontwikkeld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met Centraal Beheer Achmea.

De verzekering geldt voor schade die ontstaat tijdens het verrichten van vrijwilligers- of mantelzorgactiviteiten. Het gaat om een verzekering op het gebied van ongevallen en aansprakelijkheid. Ook dekt de verzekering bestuurdersaansprakelijkheid voor vrijwilligers, verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen en rechtsbijstand voor vrijwilligers. Op de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering zijn ook mantelzorgers meeverzekerd. 

Informatie

Meer informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering (onder andere polisvoorwaarden, brochures) vindt u op de website van Centraal Beheer.

Schade melden

Wilt u schade melden maak dan gebruik van het 'Schadeformulier VNG'. (pdf, 204 KB) U kunt het formulier downloaden, printen, invullen, scannen en opslaan en daarna als bijlage mailen naar schadeclaimsvrijwilligers@debilt.nl.

Vragen

Heeft u vragen, lees de Veel gestelde vragen Vrijwilligerspolis (pdf, 210 KB) of neem contact op met Centraal Beheer Achmea