Bestrijden van de Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een plant met diepe wortels die zich snel uitbreidt. De plant overwoekert andere planten en zorgt voor grote schade aan onder andere natuur, wegen en gebouwen. Er zijn 3 soorten duizendknoop waarvan de Japanse duizendknoop in onze gemeente het meest voorkomt.

De Japanse duizendknoop komt eind april uit de grond met kleine rode knoppen en blaadjes en groeit dan snel door. Het blad van de plant wordt zo groot als een hand en krijgt in de zomer een frisgroene kleur. De stengels zijn hol, lijken op bamboe en hebben soms rode vlekken. In augustus/september groeien aan het einde van de stengel witte bloemen. De plant kan tot november doorgroeien en wel twee meter hoog worden.

Duizendknoop in uw tuin

Er zijn verschillende manieren waarop u de planten kunt bestrijden of beheersen.

Uitgraven

De beste manier om de duizendknoop kwijt te raken is de planten met wortel en al uit te graven. Dit kan zwaar werk zijn omdat de wortels erg diep kunnen groeien en elk wortelrestje weer uitgroeit tot een nieuwe plant. Vermeld bij het aanbieden van de grond bij milieustraat altijd dat het om duizendknoop besmette grond gaat.

Stengels uittrekken

Telkens wanneer de stengels boven de grond uitkomen kunt u deze zo goed mogelijk uittrekken of uitsteken. Gooi de stengels bij het restafval. Wanneer dit elke paar weken, gedurende een aantal jaren wordt gedaan, bestaat de kans dat de plant uitgeput raakt en sterft. De ondergrondse uitbreiding van het wortelstelsel wordt hiermee sterk geremd of zelfs gestopt.

Heet water

Eerste onderzoeken laten zien dat de stengels en wortels gevoelig zijn voor heet water. Wanneer u kleine groeiplaatsen van enkele stengels heeft kunt u overwegen deze in het groeiseizoen wekelijks te overgieten met kokend heet water (bijvoorbeeld in combinatie met het uitgraven van de wortels waarbij wortelrestjes overgoten worden met heet water). Het water moet kokend heet zijn en probeer zoveel mogelijk (minimaal 5 liter) heet water op de groeiplaats te gieten.

Gewasbestrijdingsmiddelen

Het is niet gewenst om gewasbestrijdingsmiddelen toe te passen, dit kan namelijk schadelijk zijn voor het milieu, mens en dier.

Niet zelf maaien

Maai gazons of groeiplaatsen met duizendknoop niet zelf! De kans is heel erg groot dat u het probleem alleen maar erger maakt omdat kleine restjes van de plant achterblijven of verspreid worden door de grasmaaier en zo nieuwe groeiplaatsen worden.

In de restafval kliko

Heeft u de Japanse duizendknoop zelf verwijderd? Gebruik dan de restafval kliko om de takken, aarde en ander snoeiafval in te doen. Dus niet de groene kliko. Door de restafval kliko te gebruiken voorkomt u verdere verspreiding.

De plant zorgt voor schade aan onze natuur, groenvoorzieningen, wegen, bruggen en tunnels en gebouwen. De wortels dringen in funderingen van huizen en tasten zo de stabiliteit van woningen aan.

De Japanse duizendknoop groeit ontzettend snel en vormt een zeer dicht bladerdek. Daardoor kunnen andere inheemse planten niet meer groeien. Er ontstaat begroeiing die alleen nog maar uit duizendknoopplanten bestaan. Onze eigen, inheemse plantensoorten verdwijnen. Ondergronds vormen de wortels van de plant een groot risico voor funderingen en constructies. De enorme groeikracht van de plant zorgt voor een snelle verspreiding. De wortels kunnen funderingen, wegen en muren breken door in de kleine kieren te groeien. Zo ontstaat grote schade.

Ja, de plant kan schade aanbrengen aan muren, funderingen, terrassen en schuttingen. Ziet u de Japanse duizendknoop in de directe omgeving van uw pand groeien? Dan is het verstandig hier actie op te ondernemen. Vooral omdat een groot deel van de plant zich onder de grond bevindt. Als stelregel kunt u uitgaan van een verhouding 1 op 3. Met andere woorden: 1 vierkante meter plant betekent een drie keer zo groot oppervlak onder de grond.

In het groeiseizoen laat de gemeente de Japanse duizendknoop elke vier weken maaien. De maairesten worden verzameld en afgevoerd naar een gecertificeerd verwerker. Hiermee zorgen we er voor dat de duizendknoop zich niet verder uitbreid.

Wanneer u vermoedt dat u de Japanse duizendknoop in de openbare ruimte ziet staan, doet u dan een Melding openbare ruimte onder de categorie Groen.