Melding openbare ruimte

De 'openbare ruimte' is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken. Het is belangrijk dat deze plekken veilig, netjes en toegankelijk zijn.

Is u iets opgevallen in uw omgeving? Geef dit aan ons door via onderstaande knop. Als u uw e-mailadres achterlaat dan houden we u via mail op de hoogte.

Een melding kan gaan over: afval, groen, overlast, straatmeubilair en speeltoestellen, verkeer en bestrating, riolering en water, dieren, gemeentelijke gebouwen, toegankelijkheid (bijvoorbeeld voor rolstoelen), eikenprocessierups, ratten, illegaal grondgebruik, vuurwerkoverlast en gladheid.

Kijk voor andere meldingen onderaan deze pagina.

Melding openbare ruimte

Doet u de melding met DigiD dan kunt u de status ook volgen via Mijn De Bilt.

Inloggen met DigiD Melding openbare ruimte via DigiD

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwerkt uw melding van maandag t/m donderdag 8.00 en 16.30 uur en op vrijdag tot 12.00. Kleine gebreken in de buurt verhelpt de gemeente vaak snel. Duurt het langer dan wordt u op de hoogte gehouden. 

Gevaarlijke situatie?

U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 030 - 228 94 11. Voor het melden van gevaarlijke situaties buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de piketdienst via telefoonnummer 06 - 558 767 75. Daarnaast kunt u voor direct gevaar (zoals een omgewaaide boom of olie op de weg) natuurlijk ook bellen met 112.

Melding fysieke leefomgeving

Denkt u dat uw buurman bouwt zonder vergunning? Of dat een gebouw op een andere manier gebruikt wordt dan waarvoor het bedoeld is? Kortom: vermoedt u dat er activiteiten plaatsvinden waar een vergunning voor nodig is? Dan kunt u dit melden via een Melding fysieke leefomgeving

Andere meldingen

Storingen in de straatverlichting worden in gemeente De Bilt afgehandeld door de firma Speer. U kunt uw melding doorgeven via de website. Ook kunt u uw melding aangeven op de plattegrond. Daar is ook te zien of de melding al bekend is. 

Storing verhelpen

Het verhelpen van een defect of storing is soms eenvoudig op te lossen door het vervangen van een lamp. Soms duurt het wat langer voor de oorzaak gevonden is en moeten andere bedrijven het oplossen. Bijvoorbeeld de netbeheerder als er een kapotte kabel is die de storing veroorzaakt. Al deze partijen doen er alles aan om het defect of de storing zo snel mogelijk te verhelpen.
Normaal gesproken is een urgente storing (meer dan 5 masten in een straat) binnen 24 uur verholpen. Een enkele lampstoring is binnen 10 werkdagen verholpen.

Straatverlichting overdag aan?

Lampen branden soms overdag om storingen te vinden en te verhelpen. Dit gebeurt dan voor een grotere groep lantaarnpalen tegelijkertijd, waardoor de verlichting in meerdere straten aan gaat. Zodra het kan gaan ze weer uit. Merkt u dat de verlichting echt voor een langere periode blijft branden overdag, dan kunt u op de hierboven beschreven manier een melding maken.

Heeft u iets verloren of gevonden? Geef dit dan online door aan de gemeente.

De gemeente zorgt voor de preventie en bestrijding van ongedierte in het openbaar gebied. U kunt hiervoor een 'Melding openbare ruimte' maken via de knop bovenaan deze pagina. Kies categorie Dieren of Ratten.

Bij u thuis

Bij ongedierte in en rond uw eigen woning bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Bijvoorbeeld voor een wespennest in uw tuin of zilvervisjes in uw woning. Neem contact op met een bedrijf dat ongedierte bestrijdt en verwijdert.

Gratis advies

De gemeente De Bilt heeft een samenwerkingsverband met de Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. U kunt gratis contact opnemen met het KAD als u vragen heeft over ongedierte.

Bestrijding van ratten

Overlast van ratten kunt u ook melden via de bovenstaande knop, categorie Ratten. Lees meer over de maatregelen om de overlast van ratten tegen te gaan op de pagina Bestrijding van ratten.

Stichting Dierenambulance vervoert in de gemeente De Bilt gevonden zieke en gewonde dieren naar een dierenarts of naar de dierenopvang locatie in Zeist. De Dierenambulance is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op 06 - 54 77 27 00 of 030 - 27 31 600 of kijk op www.dierenambulanceutrecht.nl

Het ophalen van (wilde) overleden dieren in de openbare ruimte gebeurt uitsluitend met dieren zonder eigenaar of waarvan de eigenaar niet bekend is  Wordt een eigenaar van een gezelschapsdier bekend? Dan brengt de Dierenambulance de gemaakte kosten  in rekening bij betreffende eigenaar. Een melding kan rechtstreeks (zie hierboven) naar de Dierenambulance.

Overlast van stank, geluid (van bedrijven, bouwlawaai, weg- en railverkeer), bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of licht kunt u doorgeven aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

U kunt uw milieuklacht melden op de website van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

De provincie beslist over de milieugebruiksruimte en de ruimtelijke inpassing van regionale luchthavens. Voor het vliegveld Hilversum is de provincie Noord-Holland het bevoegd gezag.

Bel voor het doorgeven van een klacht het klachtennummer van het vliegveld: 035 - 577 16 93
U kunt uw klacht ook melden op de website van de provincie Noord-Holland.

Belangrijk als u een klacht indient

De provincie Noord-Holland heeft alleen zeggenschap over wat er bij luchtvaartterreinen op de grond gebeurt: 'het landzijdige gebruik'. De Rijksoverheid heeft de wettelijke regie over de manier waarop luchtvaartuigen zich gedragen in het luchtruim, het 'luchtzijdige gebruik' en over de interne veiligheid en de beveiliging van de luchthavens. Daarom handelt de provincie ingediende milieuklachten over luchtruimgebruik niet zelf inhoudelijk af. Deze klachten worden doorgestuurd naar de eerst verantwoordelijke instantie. Voor de burgerluchtvaart is dit de luchtvaartpolitie.

De gemeente De Bilt verwerkt een omvangrijke hoeveelheid persoonsgegevens. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en zorgen voor goede beveiliging van de persoonsgegevens.

Wij houden we steeds rekening met de huidige stand van de techniek en passen onze beveiliging daarop aan. Toch kan het voor komen dat door een inbreuk op de beveiliging (een ‘beveiligingsincident’) persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan; dit heet een datalek. Het kan bijvoorbeeld gaan om het hacken van digitale informatiesystemen van de gemeente waarbij persoonsgegevens worden gestolen, maar ook om een verloren USB-stick met adresbestanden of een gestolen laptop, tablet of smartphone van een medewerker van de gemeente waarop persoonsgegevens staan.

Meldplicht datalekken

Alle organisaties in Nederland – dus ook de gemeente De Bilt – zijn verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens als daaruit risico voortvloeit voor de betrokkenen. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op het gebied van privacy. 
Ook moeten wij de benadeelde(n) van het datalek hierover informeren als er een kans bestaat op ernstig nadelige gevolgen voor hen. Voor uitgebreide informatie over de meldplicht datalekken verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wat doen wij als een datalek is ontdekt?

Ontdekken wij een datalek? Dan is de eerste zorg het dichten van het lek. Tegelijkertijd gaan wij zorgvuldig na welke gegevens gelekt zijn en of de betreffende persoon mogelijk gedupeerd is door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de benadeelde geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de benadeelde(n) en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

Heeft u een datalek ontdekt?

Heeft u een usb-stick van de gemeente gevonden met vertrouwelijke gegevens? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan via onderstaande link of neem telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer 030 - 228 94 11.

Meer informatie over uw privacy en hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens vindt u op de pagina Privacy.

In gemeente De Bilt is iedereen gelijkwaardig. We maken geen onderscheid in opleidingsniveau, herkomst, seksuele voorkeur, gender of sekse, geloofsovertuiging of beperkingen. Iedereen verdient gelijke behandeling en gelijke kansen. Meer informatie staat op de pagina Gelijke behandeling en discriminatie.

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen.

Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Daarom is er vanaf nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties is te vinden via www.rvig.nl/mfo en rijksoverheid. Op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens worden drie webformulieren geplaatst: voor burgers, overheidsorganisaties en bedrijven, zodat zij zo snel en goed mogelijk geholpen worden.