Groen adopteren

U kunt zelf of samen met iemand het onderhoud van een stuk groen van de gemeente overnemen. Dit heet groenadoptie.

Groen doet meer dan alleen mooi zijn: het verrijkt ons klimaat, zuivert de lucht en viert de diversiteit van de natuur. Maar dat is niet alles. Groen brengt ons samen, maakt onze buurten gezelliger en versterkt de band tussen buren. Adopteer een stukje groen en zie het groeien onder uw zorg. 
Laten we samenwerken om De Bilt nog mooier te maken. Doe mee en laat zien hoe groen uw vingers zijn.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen met eHerkenning

Nodig

 • Uw DigiD. Doet u een aanvraag als organisatie dan heeft u eHerkenning nodig

Kosten

Een aanvraag groenadoptie is gratis.

Wat u moet weten

De gemeente De Bilt hecht veel waarde aan groen in de openbare ruimte. Groen is goed voor het klimaat, de luchtkwaliteit en de biodiversiteit. Ook is groen belangrijk voor de leefbaarheid en de sociale cohesie. 
Om het groen in de gemeente te behouden en te verbeteren biedt de gemeente de mogelijkheid om groenstroken te adopteren. Bij groenadoptie zorgen bewoners zelf voor een stukje groen in de openbare ruimte

Ruimtelijke criteria 

Om in aanmerking te komen voor het adopteren van openbaar groen zijn een aantal criteria opgesteld:

 • Wanneer een groenstrook grenst aan het eigendom van een bewoner en er geen duidelijke fysieke scheiding is tussen privĂ© en openbare grond (hek of haag) is het niet toegestaan de strook te adopteren.  
 • Om de verkeersveiligheid te waarborgen is het niet toegestaan om middenbermen en/of rotondes te adopteren. 
 • Als het te adopteren groen een belangrijke ecologische waarde heeft of aangemerkt wordt als beeldbepalend groen, komt deze niet in aanmerking voor adoptie. 
 • De gebiedsbeheerder van gemeente De Bilt kan afwijken van bovenstaande criteria. Dat is wenselijk om maatwerk mogelijk te maken. 

Adoptievoorwaarden 

De aanvrager moet zich aan de volgende voorwaarden houden: 

 • Het groen op orde houden
 • Ongewenste planten voorkomen en bestrijden zie ook de pagina 'Duizendknoop bestrijden'
 • Het snoeien en kappen van bomen is verboden 
 • Het is verboden om objecten in het groenvak te plaatsen (bijvoorbeeld hekjes)
 • De inrichting behoudt een openbaar karakter

Hoe het werkt

Heeft u interesse in het adopteren van een groenstrook? Vul dan het aanvraagformulier in. De aanvraag moet in ieder geval de volgende informatie bevatten: 

 • De naam en contactgegevens van de aanvragers
 • De locatie van het te adopteren stuk groen
 • Een plan van aanpak voor het onderhoud van het groen.
 • Een lijst met betrokkenen en buurtbewoners die willen meewerken aan de groenadoptie. 

Hoe gaat het verder?

 • Een medewerker van het wijkserviceteam beoordeelt uw aanvraag. Daarna neemt hij/zij contact met u op om uw wensen en onze mogelijkheden te bespreken.
 • De afspraken die we met elkaar maken worden vastgelegd in een afsprakenbrief.
 • Deze afspraken gelden voor onbepaalde tijd en kunnen zowel door u als de gemeente worden opgezegd.
 • Het groenvak dat u adopteert is herkenbaar aan een speciaal paaltje of tegel in de grond.
 • Het geadopteerde groen blijft eigendom van de gemeente De Bilt. De gemeente De Bilt heeft altijd het recht om het geadopteerde groen weer in eigen gebruik te nemen.