Groen adopteren

U kunt zelf of samen met iemand het onderhoud van een stuk groen van de gemeente overnemen. Dit heet groenadoptie.

Verzorgd groen zorgt voor een mooie buurt en vaak ook beter contact met uw buurtgenoten.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen met eHerkenning

Nodig

  • Uw DigiD. Doet u een aanvraag als organisatie dan heeft u eHerkenning nodig

Kosten

Een aanvraag groenadoptie is gratis.

Wat u moet weten

  • De groenstrook die u adopteert moet wel groen blijven
  • U mag niet bouwen, bomen kappen of een hek om het groen zetten
  • Het groen moet toegankelijk blijven zodat iedereen ervan kan genieten
  • Het geadopteerde groen blijft eigendom van de gemeente

Hoe het werkt

  • Via het aanvraagformulier geeft u aan dat u ge├»nteresseerd bent
  • Een medewerker van het wijkserviceteam neemt contact met u op om uw wensen en onze mogelijkheden te bespreken
  • De afspraken die we met elkaar maken worden vastgelegd in een afsprakenbrief
  • Deze afspraken gelden voor onbepaalde tijd en kunnen zowel door u als de gemeente worden opgezegd
  • Het groenvak dat u adopteert, is herkenbaar aan een speciale tegel in de grond