Burgemeester mr. S.C.C.M. (Sjoerd) Potters

Portefeuille

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Internationale betrekkingen
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer
 • Toezicht en handhaving
 • Communicatie/voorlichting
 • Bedrijfsvoering (exclusief dienstverlening)
 • Lokale media

E-mailadres: burgemeester@debilt.nl

Telefoon: 030 - 228 95 69

 • Lid  van het Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) - 3 dagdelen per maand (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT dienst Utrecht (RID) - 1 dagdeel per maand (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen - 1 dagdeel per maand (onbezoldigd)
 • Ambassadeur Stichting Samen Voor De Bilt - tijdbeslag: n.v.t. - (onbezoldigd)
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Molen Geesina in Groenekan - tijdbeslag: n.v.t. (onbezoldigd)
 • Ambassadeur Stichting Voedselbank De Bilt - tijdbeslag: n.v.t. (onbezoldigd)
 • Voorzitter Jury Fairtrade gemeente De Bilt - tijdbeslag: n.v.t. (onbezoldigd)
 • Vice-voorzitter Commissie Bestuur en Veiligheid (VNG) - 2 dagdelen per maand (onbezoldigd)
 • Ambassadeur Stichting 'Met je Hart' - tijdbeslag: n.v.t. (onbezoldigd)
 • Voorzitter M50 (Platform middelgrote gemeenten), 1 dagdeel per maand (onbezoldigd)
 • Lid Maatschappelijke Adviesraad KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut - tijdbeslag: n.v.t. (onbezoldigd)
 • Voorzitter BAC commissie Brandweerrepressie Veilgheidsregio Utrecht (VRU), 1 dagdeel per maand (onbezoldigd)
 • Voorzitter BAC commissie crisisbeheersing Veiligheidsregio Utrecht (VRU), 1 dagdeel per maand (onbezoldigd)