Burgemeester mr. S.C.C.M. (Sjoerd) Potters

Burgemeester Sjoerd Potters

Portefeuille

  • Bestuurlijke coördinatie
  • Internationale betrekkingen
  • Openbare orde en veiligheid
  • Brandweer
  • Toezicht en handhaving
  • Communicatie/voorlichting
  • Bedrijfsvoering (exclusief dienstverlening)
  • Omgevingsvisie / implementatie Omgevingswet

E-mailadres: burgemeester@debilt.nl

Vervanger: wethouder A.E. Brommersma

Telefoon: 030 - 228 95 69