Samenstelling college

Het college is het dagelijks bestuur van een gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders. Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.

Coalitieakkoord 'Ruimte voor morgen - Naar een eerlijke, groene toekomst'

In het coalitieakkoord staan de ambities van de fracties van GroenLinks, D66, Beter De Bilt en Bilts Belang, PvdA en SP aangevuld met toevoegingen die andere partijen uit de gemeenteraad hebben aangedragen.

Infographic coalitieakkoord 'Ruimte voor morgen - Naar een eerlijke, groene toekomst' (pdf, 2 MB)