Samenstelling college

Het college is het dagelijks bestuur van een gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders. Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.

Coalitieakkoord 'Samen bouwen aan een topklimaat'

In het coalitieakkoord (pdf, 1.36 MB)  staan de ambities van de fracties van VVD, GroenLinks, D66 en CDA die na de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 zijn vastgesteld.