Wethouder D.M.P.G. (Dolf) Smolenaers

Mijn naam is Dolf Smolenaers, 39 jaar. Ik woon samen met mijn vriendin met veel plezier in De Leijen. Ik ga graag verder als wethouder namens D66, waarvoor ik nu al 5 jaar dit prachtige ambt mag vervullen in onze gemeente. Ik ga door op de portefeuilles financiën, grondzaken, wonen en gemeentelijke ontwikkellocaties, maar kijk ook erg uit naar mijn nieuwe taken op het gebied van onderwijs, sport en gezondheid. 
Met de financiële ruimte die we de afgelopen jaren hebben gemaakt, kunnen we gaan investeren in de grote uitdagingen van deze tijd: het klimaat, woningbouw en kansengelijkheid. Want voor jongeren is alleen hard werken geen garantie meer voor een mooie toekomst. Als we niet oppassen betalen zij straks collectief ook nog de rekening voor de opwarming van de aarde. Juist voor hen moeten we tempo maken. 

Portefeuille

 • 2e loco-burgemeester
 • Financiën
 • Grondzaken
 • Wonen (inclusief huisvesting statushouders, asielzoekers en alleenstaande minderjarige vreemdelingen)
 • Herontwikkeling gemeentelijke locaties
 • Onderwijs
 • Sport 
 • Gezondheid
 • Bestuurlijk aanspreekpunt kern De Bilt

Politieke Partij: D66

E-mailadres: d.smolenaers@debilt.nl

Telefoon: 030 - 228 94 11

Voor persvragen mail naar: communicatie@debilt.nl 

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGD) - tijdbeslag: 1 dagdeel per maand
 • Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BGHU) - tijdbeslag: 4 dagdelen per jaar
 • Gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - tijdbeslag: 1 dagdeel per jaar
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gasdistributie Zeist en omstreken - tijdbeslag: 1 dagdeel per jaar
 • Gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders waterleidingbedrijf Vitens N.V. - tijdbeslag: 2 dagdelen per jaar
 • Voorzitter Bestuurstafel gezonde woon- en leefomgeving Netwerk U10 - tijdbeslag: 1 dagdeel per week
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen - tijdbeslag: niet van toepassing
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Krommerijn - Heuvelrug - tijdbeslag: niet van toepassing
 • Plaatsvervangend gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders BIGA groep B.V. - tijdbeslag: niet van toepassing.

Componist/producent ‘meneer geluid’ (eenmanszaak) - tijdbeslag: 1 dagdeel per week (bezoldigd)