Wethouder K. (Krischan) Hagedoorn

Mijn naam is Krischan Hagedoorn en ik woon in Brandenburg West met mijn vrouw en 4 kinderen.  Van 2014 tot 2022 was ik fractievoorzitter van PvdA De Bilt. 
 
Ik ben wethouder namens PvdA en SP. PvdA en SP werken sinds 2019 samen in het Lokaal Sociaal Verbond in de raad en doen dat nu ook in deze coalitie. 

Mijn portefeuilles zijn WMO, zorg en welzijn, werk en inkomen en economie, energietransitie & duurzaamheid en beheer vastgoed en accommodaties. 

Ik ben erg gelukkig met het motto van deze coalitie; ‘Ruimte voor morgen - Naar een eerlijke en groene toekomst’ en zie er erg naar uit om zo aan de slag te gaan met deze portefeuilles, want dat het eerlijker en groener kan en moet in onze gemeente staat voor mij als een paal boven water!

Portefeuille

 • 3e loco-burgemeester
 • Economie
 • Energietransitie & duurzaamheid
 • Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Zorg en welzijn
 • Werk en inkomen
 • Beheer vastgoed en accommodaties
 • Inburgering
 • Jagtlust
 • Bestuurlijk aanspreekpunt Hollandsche Rading en Groenekan

Politieke Partij: PvdA en SP

E-mailadres: k.hagedoorn@debilt.nl

Telefoon: 030 - 228 94 11

Voor persvragen mail naar: communicatie@debilt.nl

 • Lid 1 Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Krommerijn - Heuvelrug - tijdbeslag: 1 dagdeel per 2 maanden

 • Gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders BIGA groep B.V. - tijdbeslag: 2 dagdelen per jaar

 • Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGD) - tijdbeslag: niet van toepassing

 • Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden - tijdbeslag: niet van toepassing

 • Plv. gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders SRO De Bilt B.V. - tijdbeslag: niet van toepassing

 • Secretaris Stichting Marten Hagedoorn, (charitatieve ondersteuning van projecten voor Zwolse dak- en thuislozen - tijdbeslag: 1 dagdeel per jaar (onbezoldigd)