Wethouder P. (Pim) van de Veerdonk

Mijn naam is Pim van de Veerdonk, 64 jaar. Ik woon met Karen sinds 1987 in De Leijen in Bilthoven en onze kinderen van 30 en 28 jaar zijn inmiddels het huis uit en wonen in Utrecht. Ruim voor die tijd heb ik op Het Nieuw Lyceum mijn VWO-diploma gehaald. In Utrecht heb ik Sociologie gestudeerd. Ik ben werkzaam geweest als managementopleider, HR Manager en IT-consultant bij diverse internationale bedrijven. Op sportief gebied heb ik gevoetbald, gefietst en speel nog graag een potje tennis. Op cultureel gebied bespeel ik toetsen in enkele bandjes (heerlijk om samen muziek te maken). Op maatschappelijk gebied zat ik in de wijkraad De Leijen en ben vrijwilliger / mantelzorger.

Ik heb 8 jaar ervaring als gemeenteraadslid van Beter De Bilt, waarvan vele jaren als fractievoorzitter. Ik ga me, als wethouder, vol plezier inzetten voor de portefeuilles burgerparticipatie en gebiedsgericht werken, verkeer en mobiliteit, beheer openbare ruimte, de omgevingsvisie en jeugdzorg.
Drijfveer is inwoners staan op één, de mens centraal. Denk mee, doe mee. Laten we gebruik maken van de talenten en kennis die velen van ons hebben en bereid zijn in te zetten. Ons wacht een paar grote opgaven en daar hebben we iedereen bij nodig en ik ga graag met u aan de slag.

Portefeuille

 • 4e loco-burgemeester
 • Burgerparticipatie en gebiedsgericht werken
 • Mobiliteit
 • Beheer openbare ruimte
 • Omgevingsvisie
 • Jeugdzorg
 • Recreatie en toerisme
 • Dienstverlening
 • Bestuurlijk aanspreekpunt kernen Maartensdijk en Westbroek

Politieke Partij: Lokaal De Bilt

E-mailadres: p.vandeveerdonk@debilt.nl

Telefoon: 030 - 228 94 11

Voor persvragen mail naar: communicatie@debilt.nl

 • Gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders SRO De Bilt B.V. -  tijdbeslag: 2 dagdelen per jaar
 • Lid 2 Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Krommerijn - Heuvelrug - tijdbeslag: 1 dagdeel per 2 maanden
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Utrecht (AVU) - tijdbeslag: niet van toepassing
 • Plaatsvervangend lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BGHU) - tijdbeslag: niet van toepassing
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gasdistributie Zeist en omstreken - tijdbeslag: niet van toepassing
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT-dienst Utrecht (RID) - tijdbeslag: niet van toepassing 
 • Plaatsvervangend gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders waterleidingbedrijf Vitens N.V. - tijdbeslag: niet van toepassing
 • Plaatsvervangend gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders  N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - tijdbeslag: niet van toepassing
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden - tijdbeslag: 8 dagdelen per jaar

 • Directeur-aandeelhouder (DGA) Cicatriz BV - tijdsbeslag: niet van toepassing (onbezoldigd)