Gemeentelijke onderscheidingen

De Biltse onderscheidingen zijn bedoeld voor mensen of organisaties die zich bijzonder hebben ingezet voor de Biltse gemeenschap.

Inloggen met DigiD Aanvragen particulier Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen organisatie

Nodig

  • Uw DigiD of eHerkenning als u de aanvraag doet als ondernemer/organisatie.

Wanneer een gemeentelijke onderscheiding?

De gemeente De Bilt wil vrijwilligers en organisaties ondersteunen bij het goede werk dat zij verrichten, door unieke inzet of prestaties te belonen met een onderscheiding. Net als bij het lintje, kennen de gemeentelijke onderscheidingen een bepaalde mate van exclusiviteit; de verdiensten of prestaties moeten zeer bijzonder zijn. Wel is de gemeentelijke onderscheidingen meer gericht op lokale verdiensten. De gemeente De Bilt kent vijf soorten eerbetoon.

De Erepenning kan door de gemeenteraad worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen die één of meer uitzonderlijke prestaties hebben geleverd voor de Biltse gemeenschap. De Erepenning wordt slechts sporadisch toegekend.

De Medaille van Verdienste kan door het college burgemeester en wethouders worden toegekend aan ingezetenen die zich langdurig en belangeloos hebben ingezet voor de Biltse gemeenschap. Dit kan op cultureel gebied zijn, maar ook op wetenschappelijk, maatschappelijk of sportief terrein. De Medaille van Verdienste in zilver wordt uitgereikt aan personen die minimaal 20 jaar aaneengesloten actief zijn; in brons voor personen die minimaal 12 jaar actief zijn voor de plaatselijke gemeenschap.

De Chapeaupenning kan door het college van burgemeester en wethouders worden toegekend aan inwoners die zich verdienstelijk hebben gemaakt of een bijzondere prestatie hebben geleverd.

De Jeugdpenning kan door het college van burgemeester en wethouders worden toegekend aan jongeren van 6 tot 21 jaar of een jongerenorganisatie die een bijzondere prestatie heeft geleverd ten behoeve van anderen of zich anderszins bovenmatig hebben ingezet voor de gemeenschap van gemeente De Bilt.

De Duurzaamheidspenning kan door het college van burgemeester en wethouders worden toegekend aan een bedrijf dat zich bovenmatig inzet voor de gemeenschap van De Bilt door duurzaam ondernemerschap.

Contact

Mevrouw A. Bovée, kabinetszaken
Telefoon 030 - 228 95 69
E-mail: a.bovee@debilt.nl