Aansprakelijk stellen

Heeft u schade opgelopen? En is dat verwijtbaar of aan de gemeente toe te rekenen? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Inloggen met DigiD Indienen Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Indienen

Hoe kunt u de gemeente aansprakelijk stellen?

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen door het formulier aansprakelijkstelling in te vullen en te verzenden. Om ervoor te zorgen dat wij de aansprakelijkstelling spoedig in behandeling kunnen nemen, vragen wij uw schadeclaim zo volledig mogelijk te onderbouwen en bewijsstukken toe te voegen. Binnen zes weken handelen wij uw aansprakelijkheidsstelling af. We kunnen dit alleen doen wanneer u alle documenten volledig ingevuld en meegestuurd heeft.

Nodig

  • Uw DigiD. Doet u de aanvraag als ondernemer/organisatie dan heeft u eHerkenning nodig.
  • Een bewijs van de opgelopen schade
  • Eventuele ondertekende getuigenverklaring(en)
  • Verklaring of toelichting van het voorval (bijvoorbeeld bij verkeersongelukken een proces-verbaal van de politie, een schadenota van de verzekering, een medische verklaring als er sprake is van letselschade)
  • Foto's van de gebeurtenis en of van de situatie.
  • Toelichting waarom dit volgens u de schuld is van de gemeente.