Klacht

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over een medewerker (een ambtenaar, een wethouder of zelfs de burgemeester) van de gemeente.

U kunt een klacht indienen in bijvoorbeeld één van onderstaande situaties:

  • Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder
  • Als u onvoldoende of verkeerde informatie heeft gekregen
  • Als er onzorgvuldig met gegevens en mededelingen van burgers of instanties wordt omgegaan
  • Als een ambtenaar of bestuurder niet bereid is om een gemaakte fout te herstellen
  • Het niet reageren op een brief waarin een verzoek wordt gedaan
  • Het niet nakomen van een toezegging
Inloggen met DigiD Indienen van een klacht Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Indienen van een klacht

U kunt een klacht digitaal bij ons indienen.

Nodig

  • Uw DigiD. Doet u de aanvraag als ondernemer/organisatie dan heeft u eHerkenning nodig.

Procedure

  • De klachtbehandelaar van de gemeente neemt telefonisch contact met u op om gezamenlijk te bespreken hoe uw klacht naar tevredenheid kan worden opgelost
  • Na het klachtonderzoek stelt de behandelaar u schriftelijk op de hoogte wat de uitkomsten hiervan zijn en de eventuele conclusies die hieruit volgen 
  • Uw klacht wordt uiterlijk binnen tien weken afgehandeld

Niet eens met de afhandeling van uw klacht

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman