Aangifte overlijden

Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. Dit moet gebeuren in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit.

Digitaal aangeven (alleen uitvaartondernemers)

Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van overlijden. U kunt de benodigde verklaringen uploaden en online betalen voor het uittreksel van de overlijdensakte.

U ontvangt een e-mail wanneer u het uittreksel en verlof tot begraven of crematie kunt downloaden vanaf uw persoonlijke Mijn De Bilt-pagina. Stuur vervolgens de B-envelop voorzien van aktenummer binnen één week naar:

Gemeente De Bilt
Gemeentewinkel
Antwoordnummer 43
3720 VB Bilthoven

Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Overlijden aangeven

Nodig

  • Uw eHerkenning
  • A-verklaring

Zelf aangifte doen van overlijden

Het is ook mogelijk om als nabestaande zelf een aangifte van overlijden te doen. Maak hiervoor een afspraak..
Neem voor de overlijdensaangifte de doktersverklaring van het overlijden en een geldig identiteitsbewijs van uzelf mee.

Afspraak maken

Kosten

Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60.

Meer informatie