Begraafplaatsen

Gemeente De Bilt heeft twee begraafplaatsen in eigendom. Ook zijn er binnen de gemeente particuliere begraafplaatsen.

Gemeentelijke begraafplaatsen

In de gemeente De Bilt zijn twee gemeentelijke begraafplaatsen te vinden: begraafplaats Brandenburg in Bilthoven en de begraafplaats Westbroek in het gelijknamige dorp. 

Begraafplaats Brandenburg

Begraafplaats Brandenburg ligt in een parkachtige omgeving in Bilthoven. De begraafplaats heeft de volgende faciliteiten: aula, huur- en koopgraven, keldergraven, urnengraven, urnenwanden en de mogelijkheid om as te verstrooien. Deze begraafplaats is te vinden op de 1e Brandenburgerweg 38 in Bilthoven.

Begraafplaats Westbroek 

Begraafplaats Westbroek ligt in achter de Hervormde Kerk in het veenweidegebied in Westbroek. Deze begraafplaats heeft de volgende faciliteiten: koopgraven en de mogelijkheid om as te verstrooien. Deze begraafplaats is te vinden op de Kerkdijk 2 in Westbroek.

De begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk van 8.00 uur tot één uur na zonsondergang.

Contact

U kunt contact opnemen via:

begraafplaatsen@debilt.nl   

030 - 228 94 11

Aan het worden begraven op één van de begraafplaatsen van de gemeente zijn kosten verbonden. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de keuze van het type graf en eventuele extra wensen. De tarieven voor de begraafplaats worden jaarlijks opnieuw vastgesteld: 

Naast de kosten voor het begraven betaalt de rechthebbende van het graf jaarlijks grafonderhoudskosten aan de gemeente.

Het plaatsen van een grafsteen op een begraafplaats wordt meestal geregeld door de steenhouwer. Hij  heeft een vergunning van de gemeente nodig en de rechthebbende van het graf (meestal de echtgenoot of partner of een familielid) moet akkoord gaan met de plaatsing van het grafmonument. Tevens moet de aanvraag en het monument aan voorwaarden voldoen.  

Wilt u een aanvraag indienen voor het plaatsen van een gedenkteken? Dit kan via begraafplaatsen@debilt.nl.

Zie voor meer informatie ook de Grafregels. (pdf, 263 KB)

U kunt de grafrechten laten overschrijven naar iemand anders als u dat wilt, zoals uw echtgenoot of partner of een familielid (bloedverwant tot en met de derde graad).

Is de rechthebbende overleden, dan moet het recht binnen 1 jaar worden overgeschreven naar de echtgenoot of partner, of een familielid (bloedverwant tot en met de derde graad).

Wilt u een de grafrechten overschrijven, dan kunt u een e-mail sturen naar begraafplaatsen@debilt.nl.

Als rechthebbende van een graf kunt u afstand doen van het graf. Dit kan na de wettelijke termijn van grafrust van 10 jaar na de laatste begraving.

Het is alleen mogelijk om schriftelijk afstand te doen van de rechten op een graf. U kunt een brief sturen naar:

Gemeente De Bilt,

Begraafplaatsadministratie

Postbus 300,

3720 AH Bilthoven.  

Na ontvangst van de schriftelijke afstandsverklaring stuurt de gemeente u een schriftelijke bevestiging.

Het aanvragen van een begrafenis gebeurt meestal door de begrafenisondernemer. Vaak neemt hij of zij alle praktische zaken uit handen van de nabestaanden en regelt de begrafenis.

Bent u een begrafenisondernemer en wilt u een begrafenis aanvragen? Maak dan gebruik van het formulier Aanvraag begrafenis (pdf, 235 KB)

Dit formulier kunt u mailen naar begraafplaatsen@debilt.nl

U kunt bij leven een graf reserveren of uitzoeken. U heeft een keuze uit de volgende mogelijkheden op begraafplaats Brandenburg:

 • Particulier (koop)graf/gedenkplaats - 20 jaar 1 of 2 persoons of onbepaalde tijd
 • Algemeen (huur)graf (niet verlengbaar) - 25 jaar inlage in tweelaags graf/ in 1-laags graf of 10 jaar 1 persoons ((niet op Westbroek)
 • Algemeen keldergraf - 10 jaar inlage in tweelaags graf (niet op Westbroek)
 • Grafkelder - onbepaalde tijd 1 of 2 persoons (zonder kelder)
 • Urnengraf luxe (100 x 100 cm, 4 asbussen) - onbepaalde tijd /20 jaar of 5 jaar
 • Urnengraf standaard (50 x 100, 4 asbussen) - 20 jaar of 5 jaar
 • Urnengraf algemeen (50 x 50, 2 asbussen) - 10 jaar of 5 jaar
 • Particuliere urnennis op urnengraf luxe - onbepaalde tijd
 • Urnennis in muur - per jaar (minimaal 5 jaar, maximaal 20 jaar)
 • Kindergraf (< 1 jaar) - 25 jaar 1 persoons of 10 jaar 1 persoons (niet op Westbroek)

Wist u dat?

 • Urnen ook kunnen worden bijgezet in of op het graf? Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met de begraafplaatsadministratie.
 • Graven waarvan de wettelijke grafrust van 10 jaar is verstreken – de 1e en de 2e laag geroyeerd kunnen worden naar de 3e laag? 'Royeren' is in feite een vorm van ruimen van een graf, waarbij de verzamelde resten dieper onder hetzelfde graf ter aarde worden besteld. Die resten tellen dan niet meer als een bijzetting. Zo is er in het graf ruimte gemaakt voor nieuwe begravingen. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met de begraafplaatsadministratie.
 • Huurgraven uitgegeven op of na 1 januari 1995 niet verlengbaar zijn?
 • U indien het graf niet verlengbaar is, ook de keuze heeft om de stoffelijke resten te laten cremeren?
 • Bij de einddatum van het huurgraf – wij de stoffelijke resten kunnen herbegraven naar een door u aangekocht koopgraf voor 2 personen (bij 1-persoons royement in tweede laag en ruimte voor 1 nieuwe bijzetting) in de 3e laag waardoor er plek is voor 2 nieuwe bijzettingen?
 • Er voor het onderhoud jaarlijks moet worden bijgedragen?
 • U het onderhoud kunt afkopen voor bepaalde tijd => minimaal 5 maximaal tot einde termijn of 50 jaar bij een graf voor onbepaalde tijd?
 • Er altijd een in leven zijnde rechthebbende/ belanghebbende geregistreerd moet zijn voor het graf?
 • Indien u afstand wilt doen van de rechten op het graf, u de rechten ook kunt overdragen naar een familielid? Wellicht wil hij/zij ooit begraven worden in het graf.
 • U voor het plaatsen van een gedenksteen etc. een vergunning nodig heeft?
 • Wanneer u problemen heeft met de betaling van de factuur een betalingsregeling kunt treffen?
 • Wanneer u kwijtschelding heeft voor de lokale belastingen u kwijtschelding kunt aanvragen voor betaling van de leges voor het onderhoud?
 • U de aula kunt huren voor een herdenkingsdienst?
 • Dat wij de herdenkingsdienst kunnen opnemen op een USB-stick?
 • De tarieven voor de begraafplaatsen van gemeente De Bilt Voor het nieuwe kalenderjaar jaarlijks worden vastgesteld door de raad?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 030 - 228 94 11 of via e-mailadres begraafplaatsen@debilt.nl