Grafonderhoudskosten

Voor uw onderhoudsbijdrage zorgen wij voor:

  • Het schoonmaken van de grafmonumenten met een anti-algenmiddel (wordt in het voorjaar uitgevoerd)
  • Het verwijderen van onkruid en vuil rond de graven
  • Snoeien van meerjarige beplanting op de graven
  • Bijhouden van het gazon
  • Verwijderen van verwelkte bloemen en planten, linten en kransen die zijn gelegd na een uitvaart.
  • Het onderhouden van het groen en de paden op de begraafplaats

Kan ik het onderhoud opzeggen of zelf doen?

Het is niet mogelijk om het onderhoud op te zeggen of zelf te doen, ook niet als u dit zelf aanvullend onderhoud doet. De beheersverordening van de begraafplaats geeft aan dat het verplicht is om het basisonderhoud door de begraafplaats uit te laten voeren.

Grafonderhoud afkopen

Het is mogelijk om grafonderhoud af te kopen. Dit kost € 115,50 per jaar voor een graf met een grafmonument, €61,10 per jaar voor een graf zonder grafmonument (prijspeil 2022). Afkoop is mogelijk voor een periode van minimaal 5 jaar en maximaal de (resterende) graftermijn van het graf, tot maximaal 50 jaar bij graven voor onbepaalde tijd.

De kosten zijn het aantal jaren maal de prijs voor het grafonderhoud.

Een voorbeeld: u wilt voor 5 jaar het grafonderhoud afkopen voor een graf met een gedenkteken. Dit kost 5 x  € 115,50 = € 577,50.  U kunt per mailaangeven dat u het onderhoud wilt afkopen. U ontvangt dan van ons een brief met een formulier om de afkoop te regelen.

Graf opzeggen

Wanneer u een graf wilt opzeggen doet u afstand van de rechten op het graf. Dat is mogelijk, mits de wettelijke grafrust van 10 jaar is afgelopen. Dit houdt in dat de laatste begraving in het graf meer dan 10 jaar geleden moet zijn.  Wel betaalt u nog de rekening voor het grafonderhoud van dit jaar, daarna niet meer.

U kunt, bij voorkeur per mail aangeven dat u afstand wilt doen van de rechten. U ontvangt van ons een brief met een formulier om afstand te doen. Als u dit formulier invult, ondertekent en terugstuurt doet u afstand van de rechten. U ontvangt van ons hiervan een schriftelijke bevestiging.  

Ik heb afstand gedaan van de rechten, maar ik krijg toch nog een aanslag. Hoe zit dat?

Wanneer u afstand doet van de rechten, dan eindigt de termijn van het graf op 31 december van het jaar waarin u afstand doet. Het onderhoud in het jaar waarin u afstand doet moet u nog wel betalen. Wij versturen de jaarlijkse aanslagen voor het onderhoud altijd in het betreffende onderhoudsjaar.
Een voorbeeld: U doet afstand op 1 mei 2021. De termijn eindigt dan op 31 december 2021. De onderhoudsaanslag 2021, die we in het kalenderjaar 2021 versturen, moet u nog betalen.

Betalen

Voor de kosten van het grafonderhoud ontvangt u een factuur. Het is helaas niet mogelijk om met een acceptgiro of via automatische incasso te betalen.

Wilt u graag in termijnen betalen? Neem dan contact op met de financiële administratie van de gemeente. De contactgegevens staan op de achterzijde van de factuur vermeld.

Ik vind dat het grafonderhoud niet goed worden onderhouden (en wil niet betalen)

U kunt melden wat de problemen zijn door een e-mail te sturen. Een klacht ten aanzien van onderhoud leidt echter niet tot uitstel van betaling.

Hoe lang moet ik nog betalen, tot wanneer loopt de termijn van het graf?

Dit kunnen wij voor u nagaan in de administratie. Stel uw vraag, met vermelding van het grafnummer per e-mail.

Er staat geen grafsteen op mijn graf, maar ik krijg wel een factuur voor onderhoud met een grafsteen.

Geef dit  per e-mail deze situatie door en vermeld hierbij het grafnummer en uw naam. Wij controleren na uw melding of er inderdaad geen grafsteen staat. Is dat zo, dan krijgt u een correctiefactuur.

Ik heb een brief gehad voor een grafonderhoud, maar degene die rechthebbende op dit graf is, is verhuisd.

Geef pere-mail het grafnummer en het juiste adres door. Na uw melding passen wij dit aan. U ontvang geen nieuwe brief meer van ons.  

Het graf staat op mijn naam maar ik wil het graag op de naam van mijn broer/zus/tante/neef etc zetten, is dit mogelijk?

U kunt dit aanvragen per e-mail. U ontvangt dan van ons een brief met een formulier om dit aan te geven. Dit moet u ondertekenen en de nieuwe rechthebbende (broer, zus, neef, etc) moet dit ook ondertekenen. Hij of zij ontvangt hiervan een bevestiging. Deze administratieve handeling kost éénmalig € 45,20 (prijspeil 2021).

Contact

Heeft u vragen of wilt u iets doorgeven dan kunt u mailen met begraafplaatsen@debilt.nl