Advies inwoners krijgt plek in Woonvisie

Gemeente De Bilt werkt momenteel aan de Woonvisie 2030. Een belangrijke bouwsteen hiervoor is de uitkomst van het participatietraject 'Samen Werken aan Wonen'. Hierin hebben inwoners een aantal adviezen op het gebied van woningbouw aan de gemeente gegeven. Dit beleidsdocument is het eerste waarin het advies van de inwoners haar vertaling krijgt.

In de Woonvisie zijn de voorwaarden vastgelegd om tot 2030 te kunnen voorzien in de woonbehoefte van de Biltse inwoners. Hoeveel en wat voor soort woningen zijn er nodig? Welk type woningen en voor welke doelgroepen? Wat voor eisen stellen we aan die woningen, de oppervlaktes, de prijzen, de toegankelijkheid of energie labels? En met welke maatregelen denkt de gemeente dit te kunnen realiseren? 

Lees verder op de projectpagina De Woonvisie 2030