Woonvisie 2030

De druk op de woningmarkt in heel Nederland en ook in onze regio is enorm. De wachttijd voor een sociale huurwoning is in de afgelopen jaren opgelopen tot meer dan 10 jaar en de gemiddelde huizenprijzen stijgen snel. De gemeenteraad van gemeente De Bilt heeft de ambitie om de komende 10 jaar een stevig aantal woningen te bouwen. Die zijn hard nodig. 

De Woonvisie

In de Woonvisie zijn de voorwaarden vastgelegd om tot 2030 te kunnen voorzien in de woonbehoefte van de Biltse inwoners. Hoeveel en wat voor soort woningen zijn er nodig? Welk type woningen en voor welke doelgroepen? Wat voor eisen stellen we aan die woningen, de oppervlaktes, de prijzen, de toegankelijkheid of energie labels? En met welke maatregelen denkt de gemeente dit te kunnen realiseren? 

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de woningbouw in de omgevingsvisie in gemeente De Bilt? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden Nieuwsbrief Omgevingsvisie

Samen Werken aan Wonen

In 2020 betrokken we inwoners bij de woningbouwopgave in het participatietraject ‘Samen Werken aan Wonen’. De uitkomsten van dat traject zijn een belangrijke bouwsteen voor de Woonvisie. 

Tijdens het participatietraject 'Samen Werken aan Wonen' hebben inwoners een aantal adviezen op het gebied van woningbouw aan de gemeente gegeven. Dit advies krijgt in dit beleidsdocument haar eerste vertaling. Zo leggen we de focus op het bouwen voor jongeren en ouderen, geven we een nadere omschrijving van de behoefte aan woningen en leggen we deze vast. Ook krijgt de door inwoners gewenste aandacht voor doorstroming, de huisvesting van middeninkomens en jonge gezinnen in deze visie een plek. Deze woonvisie is daarmee een belangrijke mijlpaal, als eerste beleidsdocument dat gebaseerd is op het inwoneradvies ‘De Bilt. Wonen in een groene omgeving!’. 

Op de projectpagina van Samen Werken aan Wonen leest u hoe inwoners samen tot het advies aan de gemeenteraad kwamen. 

Naar het overzicht