Bestrijding eikenprocessierups begint

Ieder voorjaar zorgen de eikenprocessierupsen voor veel overlast bij mensen. Gemeente De Bilt begint daarom vanaf half april preventief met de bestrijding van de eikenprocessierups. Wanneer precies hangt van het weer af. Door de rupsen preventief te bestrijden, hoopt de gemeente later in het jaar de overlast te beperken. Ook zal de gemeente de komende maanden nesten wegzuigen.

Voor de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups vernevelt een speciaal voertuig een natuurlijke vijand van de rups in de bomen: nematoden. Dit zijn minuscuul kleine aaltjes, die de rupsen in een vroegtijdige fase doden. Deze wijze van bestrijding is onschadelijk voor mens, plant en dier. De loslatende brandharen van de rupsen kunnen met name in juni en juli zorgen voor jeuk en een branderig gevoel wanneer deze in contact komen met de huid.

Op eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele bestrijding. 

Avond en nacht

De werkzaamheden vinden in twee rondes plaats. Afhankelijk van de weersomstandigheden beginnen we half april met de bestrijding. Elke geselecteerde eik wordt tweemaal behandeld. De werkzaamheden beginnen na 20.00 uur en lopen door tot maximaal 6.00 uur, behalve in het weekend. De werkzaamheden moeten in het donker worden uitgevoerd. De eikenprocessierups gaat namelijk ’s nachts op zoek naar eten (eikenbladeren). Een andere reden is dat nematoden sterven door zonlicht. Inwoners bij wie in de straat de werkzaamheden uitgevoerd worden, hebben hierover een brief ontvangen.

Ook nesten wegzuigen

De rupsen maken doorgaans eind mei/begin juni hun nesten. In deze periode hebben de rupsen ook de brandharen die voor overlast zorgen. Een bestrijder, waarmee de gemeente samenwerkt, zuigt deze nesten weg. In de zomermaanden werken wij met 2 of 3 ploegen. Daarbij geven we prioriteit aan de overlast. Nesten met een hoge prioritering, bijvoorbeeld langs een drukbezochte locatie of fietsroute, bij een school, kinderdagverblijf, zorginstelling of sportveld in de buurt worden eerder verwijderd dan nesten met een lage prioritering.

Natuurlijke vijanden aantrekken

De gemeente zet in op het vergroten van de biodiversiteit en hierdoor ook het aantrekken van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals mezen, gaasvliegen en andere insecten. Dit doet de gemeente door haar bermen ecologisch te beheren. Ook onderzoekt de gemeente welke gazons ecologisch beheerd kunnen worden. 

Wat kunt u zelf doen?

U kunt meehelpen bij het voorkomen van de overlast door omstandigheden te scheppen voor natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Bijvoorbeeld door nestkastjes op te hangen in de buurt van eikenbomen om meer vogels als koolmezen aan te trekken.

Tip: hang een kastje niet in een eik met rupsen. Het kastje kan dan als onderkomen dienen voor deze rups. Gevolg is dat er geen vogels nestelen. Hoe meer koolmezen er zijn, hoe meer eikenprocessierupsen worden gegeten. Ook andere vogels eten de rupsen.

U kunt ook heesters, bomen en bloemen planten die insecten aantrekken. Bepaalde insecten, zoals de gaasvlieg, zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Bovendien wordt de biodiversiteit hiermee versterkt. Een groene tuin verkleint ook nog de kans op wateroverlast en heeft een verkoelend effect.

Meer informatie

Bekijk de pagina Eikenprocessierups voor meer informatie.