Biltse energiepartners en bewonersinitiatieven in gesprek over zonnepanelen op daken

Zelf duurzame energie opwekken met zonnepanelen op je eigen dak: steeds meer mensen kiezen ervoor. Vrijdag 6 november spraken Biltse energiepartners én bewonersinitiatieven over het onderwerp. Het themagesprek vond plaats in het kader van de Utrechtse Klimaatweken.

‘Zon op dak’ is een veelbesproken onderwerp in de gemeente. Tijdens de meedenkbijeenkomsten over zonnevelden en windenergie afgelopen maand, kwam het onderwerp iedere avond aan de orde. Ook uit een peiling van het burgerpanel in september bleek dat veel inwoners belangstelling hebben voor zonnepanelen op hun dak. Een vijfde van de inwoners zal binnen 5 jaar zeker/waarschijnlijk zelf energie gaan opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen. Gemeente De Bilt wil zo veel mogelijk bewoners enthousiasmeren om ook zonnepanelen op hun dak te leggen én hen hierbij helpen.

Wethouder Brommersma: “Het themagesprek heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd: inspirerende praktijkvoorbeelden en ervaringskennis die ons helpt om een rol van betekenis te vervullen voor inwoners.”

Zo veel mogelijk invalshoeken

Het themagesprek stond in het teken van kennisdelen vanuit zo veel mogelijk invalshoeken. Voor de gelegenheid werden specialisten van buiten de gemeente betrokken. Klimaatpsycholoog en veranderkundige Jeanine Pothuizen verzorgde een inspiratiesessie over wat ervoor nodig is om niet in duurzame voornemens te blijven steken, maar in actie te komen. Pothuizen is aangesloten bij onder andere Klimaat Gesprekken en GreenCultureLab.

Gesprekspartners

Aan tafel zaten naast vertegenwoordigers van de organisaties SSW, Stedin, BENG!, ODRU/NMU, de Bouwhulpgroep, Bongo Solar en IChooser óók vertegenwoordigers van inwonersinitiatieven: Edwin Plug van het Maartensdijks Zonne Collectief en Bart Derksen van het Westbroeks Energie Initiatief. Dit zorgde voor een levendige discussie en uitwisseling van uiteenlopende ervaringen en ideeën.
Duurzaamheidsonderzoeker Dr. Aniek Ivens begeleidde het themagesprek. Ivens is verbonden aan Milieu Centraal en werkte eerder voor de Rockefeller Universiteit in New York en de VU Amsterdam.

Meer informatie

Meer informatie over duurzame activiteiten in de gemeente vindt u op de pagina Duurzaamheid. Op deze webpagina kunt u zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief Duurzaamheid.