Duurzaamheid

Gemeente De Bilt werkt aan een duurzame toekomst voor inwoners van nu én generaties die nog gaan volgen. In het klimaatakkoord zijn landelijk afspraken gemaakt over hoe we de samenleving verduurzamen.

Zo is afgesproken de CO2 uitstoot in 2030 met bijna de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95% te verminderen. Ook gemeente De Bilt levert haar bijdrage.

De Nieuwsbrief duurzaamheid verschijnt ongeveer 2-4 keer per jaar. U kunt u aanmelden via onderstaande knop.

Aanmelden voor Nieuwsbrief duurzaamheid

Duurzaamheidsagenda

In de Duurzaamheidsagenda 2020-2022 en het uitvoeringsplan leest u hoe we samen met bewoners, ondernemers en andere organisaties werken aan duurzame en energie neutrale gemeente.