College van B&W en Woongroen (voorheen Woonstichting SSW) willen tijdelijke woningen op twee locaties

Het woningtekort is groot, zowel landelijk als in onze gemeente. In De Bilt wordt daarom op diverse locaties hard gewerkt aan nieuwbouwplannen. Maar deze woningen staan er niet meteen. Het college wil daarom ook op korte termijn iets doen aan het tekort aan huizen.

Tijdelijke woningen

Om die reden heeft het college samen met Woongroen (voorheen Woonstichting SSW) afgesproken om 85 tot 95 tijdelijke woningen te gaan bouwen op twee locaties. Het gaat om verplaatsbare sociale huurwoningen voor groepen waarvoor het tekort nijpend is: jongeren/starters vanaf 23 jaar, bewoners van (zorg)instellingen die zelfstandig gaan wonen, spoedzoekers na scheiding of faillissement en statushouders. Deze woningen kunnen binnen 1 tot 2 jaar gerealiseerd worden. De gemeenteraad wordt in november gevraagd geld beschikbaar te stellen voor dit project.

Locaties

In 2021 is het participatietraject “Samen werken aan Wonen” afgerond met een definitief advies van de bewoners over het realiseren van woningen. De twee locaties zijn gekozen uit dit advies, waarin is aangegeven dat de Berlagelaan en de voormalige gemeentekwekerij in Bilthoven mogelijke locaties voor woningbouw zijn. Het onderzoek en het mogelijk maken van permanente woningbouw kost tijd. Het college en Woongroen willen deze locaties daarom de komende 10 jaar gebruiken voor tijdelijke woningbouw. Na het raadsbesluit in november zullen de plannen verder worden uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan, een inrichtingsplan en milieuonderzoeken.

Informatiebijeenkomst

Vanwege de feestdagen en de voor velen volle decembermaand, vindt het participatietraject in januari 2024 plaats.  Er wordt een informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden waar de plannen, het proces en de planning worden toegelicht. Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte om vragen te stellen. De datum hiervoor volgt nog.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de projectpagina Tijdelijke woningen. Daarnaast verstuurt de gemeente een nieuwsbrief: u kunt zich hiervoor aanmelden via het aanmeldformulier