De Biltse bijdrage aan de Regionale Energiestrategie

In mei bespreekt de gemeenteraad de Biltse bijdrage aan de Regionale Energiestrategie (RES). Het college stelt voor om tot 2030 30 GWh energie op te wekken met ca. 30 hectare zonnevelden op grote daken en op land. In het gebied langs de A28 onderzoeken we de eventuele mogelijkheden voor windenergie. Initiatieven van inwoners hebben voorrang, de participatie krijgt een vervolg en het college zet in op energiebesparing, met isolatieadvies en inkoopacties voor 6.400 huurders en huiseigenaren.

In het voorstel is de inbreng van inwoners meegenomen, die het afgelopen jaar in het gemeente brede participatietraject is opgehaald. Zo wordt bij het opwekken van energie gestreefd naar een goede spreiding over de kernen en gezocht naar locaties langs infrastructuur. Hier hebben zonnevelden (en mogelijk windmolens) relatief minder impact op mens en natuur, dan elders in de gemeente. De locaties voor zonnevelden zijn nog niet benoemd in het voorstel. Er zijn met name mogelijkheden in de groene gebieden op de eerder gepresenteerde kansenkaart.

Zorgen én ideeën

Zorgen en bezwaren, maar zeker ook de grote betrokkenheid van inwoners was de afgelopen periode overal in de gemeente te zien en te horen. Opvallend is dat een brede groep inwoners de noodzaak van verduurzaming keer op keer onderschrijft en bereid is daar zelf voor in actie te komen.
Bij de ontwikkeling van zonnevelden staat minimaal 50 procent lokaal eigenaarschap en lokaal zeggenschap voorop. Initiatieven van inwoners voor energieopwekking krijgen voorrang. Ook komt er een vervolg op de participatie.

Wethouder Duurzaamheid, Anne Brommersma: ‘Onze inwoners hebben volop ideeën en plannen voor verduurzaming. We gaan hier nog veel over in gesprek de komende periode. De kaders en randvoorwaarden voor initiatieven gaan we de komende tijd samen bepalen.’

Maatregelen voor energiebesparing

Om inwoners ook te direct te ondersteunen bij het verduurzamen, krijgen in totaal 6.400 huurders en huiseigenaren de komende jaren isolatie- en verduurzamingsadvies en (korting op) energiebesparende maatregelen aangeboden, zoals een inkoopactie voor zonnepanelen. Wethouder Brommersma: ‘De gemeente wil in 2050 al haar eigen energie opwekken. Alles wat we besparen hoeven we ook niet op te wekken.’

Regionale Energie Strategie

De gemeenteraad spreekt in mei over het Biltse bod voor de Regionale Energiestrategie (RES). In deze strategie staat hoeveel duurzame elektriciteit 16 Utrechtse gemeenten (U16) samen denken op te kunnen wekken als bijdrage om klimaatverandering tegen te gaan. De regionale (RES 1.0) wordt voor de zomer van 2021 afgerond en in september voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 1 oktober dient de RES U16 deze in bij het Nationaal Programma RES.

Meer informatie

De opbrengst, zorgen en wensen die zijn ingebracht door inwoners en organisaties zijn terug te lezen in het participatieverslag
Kijk voor meer informatie ook op de pagina Zonnevelden en windmolens.