Zon- en windenergie

Zonnepanelen op dak

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over hoe we Nederland verduurzamen. Zo is afgesproken de CO² uitstoot in 2030 met bijna de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95% te verminderen. Alle gemeenten in Nederland leveren hieraan een bijdrage, ook de gemeente De Bilt. Om de CO² uitstoot te verminderen is het belangrijk dat we in de toekomst meer duurzame energie gaan opwekken.

Naar het overzicht