Zon- en windenergie

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over hoe we Nederland verduurzamen. Zo is afgesproken de CO² uitstoot in 2030 met bijna de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95% te verminderen. Gemeente De Bilt wil daaraan een belangrijke bijdrage leveren, door anders om te gaan met energie.

Duurzame energie opwekken

We streven ernaar om in 2050 net zoveel duurzame energie op te wekken als wij samen in De Bilt - alle inwoners, bedrijven en instellingen - verbruiken, bijvoorbeeld als stroom voor apparaten of om onze huizen te verwarmen. Energieneutraal heet dat. Duurzame, CO²-neutrale energie kunnen we opwekken met onder andere zonnevelden en windmolens. Ook alle huiseigenaren en organisaties die zonnepanelen op hun dak leggen, dragen hier aan bij.

Uw mening: bijeenkomsten

We vinden het belangrijk om te weten wat inwoners, bedrijven en andere partijen van duurzame energieopwekking met zonnevelden of windmolens vinden. Welke kansen ziet u en welke zorgen heeft u? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de bewonersbijeenkomsten op 14, 21 en 22 september 2020.

Begin dit jaar organiseerden we al verschillende stakeholdersessies om ideeën op te halen.

Naar het overzicht