Zonnevelden en windmolens

Zon-en windenergie door zonnevelden en windmolens

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over hoe we Nederland verduurzamen. Zo is afgesproken de CO2 uitstoot in 2030 met bijna de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95% te verminderen. Alle gemeenten in Nederland leveren hieraan een bijdrage, ook de gemeente De Bilt. Om de CO2 uitstoot te verminderen is het belangrijk dat we energie besparen en in de toekomst ook meer duurzame energie gaan opwekken. 

We streven ernaar om in 2050 net zoveel duurzame energie op te wekken als wij samen in de gemeente De Bilt - alle inwoners, bedrijven en instellingen – verbruiken. Energieneutraal heet dat. Duurzame energie kunnen we opwekken met onder andere zonnevelden en windmolens. Ook alle huiseigenaren en bedrijven die zonnepanelen op hun dak leggen, dragen hier aan bij. Vanzelfsprekend heeft energiebesparing de voorkeur, immers, wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. 

Aanmelden Nieuwsbrief Duurzaamheid

Naar het overzicht