De Omgevingswet is ingegaan

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze wet vervangt grotendeels 26 wetten en gaat over onze leefomgeving, over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed.

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft uw huis te verbouwen, een boom te kappen of een loods wilt plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan vanaf nu in het nieuwe (digitale) Omgevingsloket.

Meer over de Omgevingswet