EBN onderzoekt mogelijkheden geothermie in De Bilt

Om klimaatverandering tegen te gaan wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe manieren om energie op te wekken en onze huizen te verwarmen. In heel Nederland wordt de komende jaren gezocht naar plekken waar we warmte kunnen halen uit de aarde. Deze techniek heet geothermie. Ook in de omgeving van De Bilt wordt daarnaar gezocht. Het gaat hierbij om het buitengebied ten oosten van de stad Utrecht, grenzend aan de gemeenten Utrecht, De Bilt, Zeist en Bunnik.

Deze zoektocht wordt uitgevoerd door de organisaties EBN en TNO, en gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. EBN is van plan  in het begin van 2022 informatiebijeenkomsten te organiseren voor ge├»nteresseerde inwoners. Als u in het zoekgebied woont heeft u daar een brief van ontvangen. 

Veiligheid

Op dit moment zijn nog geen concrete plekken gevonden waar onderzoek gedaan kan worden naar aardwarmte. Deze onderzoekslocatie wordt geen productielocatie. Na het onderzoek wordt de locatie weer in originele staat teruggebracht. 
Het Staatstoezicht op de Mijnen houdt toezicht op dit onderzoek. De gemeente houdt samen met de Omgevingsdienst (ODRU) en het Waterschap toezicht op de veiligheid en volksgezondheid in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de bodem- en waterkwaliteit, geluidsniveaus en toegangswegen van het onderzoeksgebied. 

Bij de gemeente kunt u terecht om een melding te doen van overlast. 

Meer informatie

Praktische informatie over de zoektocht ontvangt u voornamelijk van EBN. Heeft u vragen aan EBN? Neem een kijkje op de website of mail naar info@scanaardwarmte.nl