Evaluatie verkeerscirculatieplan De Bilt: de puntjes op de i

Het Verkeerscirculatieplan De Bilt is geëvalueerd. Op donderdag 20 april 2023 zijn de bevindingen gedeeld met inwoners. Er waren zo’n vijftig aanwezigen. Wethouder Pim van de Veerdonk buigt zich over de aanbevelingen van het rapport en de omwonenden. 

Het rapport werd eerder deze maand afgerond. Daarin is gekeken naar de verkeersveiligheid, leefbaarheid, sluipverkeer en verkeersdrukte. Er is uitvoerig onderzoek gedaan, onder meer door 28 verkeerstellingen en cameraobservatie op vijf plekken. Ook zo’n 125 meldingen van inwoners die binnen zijn gekomen bij de gemeente zijn meegenomen in het opstellen van het rapport. 

Bewonersavond

Het rapport is plenair en in vier subgroepen (voor elke kruising één) besproken. Wethouder Pim van de Veerdonk (Verkeer) heeft de gemaakte opmerkingen én het rapport ter harte genomen. “Er zijn aanbevelingen gedaan waar we zeker wat mee kunnen. Alles wat makkelijk te verhelpen is en de leefbaarheid ten goede komt gaan we gewoon oplossen. Er zijn natuurlijk ook suggesties gedaan die te ingrijpend of te duur zijn, die moeten we helaas nog even op de plank leggen.” 

De gemeente hoopt voor de zomer een overzicht te hebben wat er nog gaat gebeuren. Wethouder Van de Veerdonk: “Ik ben blij met deze opkomst. Het laat een enorme betrokkenheid zien van inwoners bij hun eigen omgeving en dat is mooi. Werkzaamheden worden niet altijd door iedereen direct omarmd, dat zien we ook in de reacties, maar het is mooi om te zien dat iedereen een steentje bij wil dragen.”

Over het verkeerscirculatieplan

Het VCP is vorig jaar afgerond. In totaal zijn vier kruisingen in de kern De Bilt heringericht. Door het invoeren van eenrichtingsverkeer is het in- en uitrijden van de kern sterk veranderd. Het volledige dossier over het Verkeerscirculatieplan De Bilt vindt u op www.debilt.nl/vcp. Het mailadres vcp@debilt.nlblijft de komende tijd in de lucht voor verdere vragen of opmerkingen.