Verkeerscirculatieplan De Bilt

De Bilt kent een duidelijke hoofdstructuur van de wegen. Het dorp is goed te bereiken via de Soestdijkseweg-Zuid, De Biltse Rading en de Groenekanseweg. Het centrum van De Bilt kampt echter met sluipverkeer tussen Utrecht en Zeist. Om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van het centrum van De Bilt te waarborgen en sluipverkeer tegen te gaan is in 2014 het Verkeerscirculatieplan (VCP) De Bilt opgesteld. Na een periode stil te hebben gelegen zullen de plannen vanaf het voorjaar 2022 uitgevoerd worden. 

Wat gaat er veranderen? 

In het kader van het VCP is vorig jaar al de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg aangesloten op de rotonde Biltse Rading. De werkzaamheden die komend voorjaar worden uitgevoerd, hebben betrekking op het instellen van eenrichtingsverkeer op korte wegvakken op de Blauwkapelseweg, Dorpsstraat-Oost, en de Looydijk. Dit betreft de volgende wegvakken:

  • Blauwkapelseweg tussen de aansluitingen met de Biltse Rading en Park Arenberg (richting Hessenweg)
  • Dorpsstraat-Oost tussen de Soestdijkseweg-Zuid en Burgemeester De Withstraat (richting Hessenweg)
  • Looydijk tussen de Soestdijkseweg-Zuid en Akker (richting de Soestdijkseweg-Zuid) 
  • Prof. Dr. T.M.C. Asserweg – Biltse Rading. 

Buiten de bovengenoemde wegvakken blijft tweerichtingsverkeer toegestaan. 

Plattegrond

Na uitvoering van het VCP zal het centrum van de Bilt bereikbaar zijn via de Blauwkapelseweg en de Dorpsstraat-Oost. Verlaten van het centrum gebeurt via de Looydijk en de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg. De Hessenweg blijft een tweerichtingsweg. De verkeersintensiteit op de Blauwkapelseweg zal fors afnemen. 

Naar het overzicht