Verkeerscirculatieplan De Bilt

De Bilt kent een duidelijke hoofdstructuur van de wegen. Het dorp is goed te bereiken via de Soestdijkseweg-Zuid, De Biltse Rading en de Groenekanseweg. Om de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van het centrum van De Bilt te waarborgen en het sluipverkeer tegen te gaan is in 2022 het Verkeerscirculatieplan De Bilt afgerond. 

Evaluatie Verkeerscirculatieplan

Het Verkeerscirculatieplan (VCP) is door een extern bureau geëvalueerd. Daarbij is gekeken naar onder andere de verkeersaantallen, het type verkeer en snelheid en de verkeersveiligheid. Ook de knelpunten zijn gemonitord.

Het rapport is in te zien: 'Evaluatie invoering verkeerscirculatieplan gemeente De Bilt'. (pdf, 15 MB)

In april 2023 is een bewonersavond georganiseerd om het rapport te bespreken. Ook van deze avond is een evaluatie gemaakt met de vragen en antwoorden van de gemeente. Op basis van de volledige evaluatie wordt door het college bepaald welke aanvullende maatregelen er eventueel nog nodig zijn. 

Het centrum van De Bilt is voortaan bereikbaar via de Blauwkapelseweg en de Dorpsstraat-Oost. Om het centrum te verlaten kan dit via de Looydijk en de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg. De Hessenweg blijft een tweerichtingsweg. De verkeersintensiteit op de Blauwkapelseweg zal hiermee fors afnemen. 

Mei-juni:  Verwerking gemaakte opmerkingen op inloopavond
Juli:           Reactie college plan van aanpak

Wat is het doel van het VCP?

Het VCP is in 2014 tot stand gekomen door een uitgebreide verkenning in samenwerking met een klankbordgroep. Dit is een afvaardiging van belanghebbenden die vanaf het begin actief betrokken is geweest bij het proces. Tijdens de verkenningsfase zijn meerdere opties tegen elkaar afgewogen. Hierbij vormden de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van het centrum van De Bilt leidraad. Het huidige VCP kwam als beste optie uit deze verkenning. Het VCP resulteert in een vermindering van doorgaand verkeer terwijl de bereikbaarheid van de kern De Bilt gegarandeerd blijft. 

Komen er ook maatregelen in de straten die door het VCP veel meer verkeer krijgen?

Nee, vooralsnog niet. Mocht uit de evaluatie blijken dat dat nodig is, dan wordt dat bekeken.

Veelgestelde vragen: Gewijzigde routes

Gaan de bussen nu ook anders rijden?

Nee. Voor bussen blijft het mogelijk om het dorp uit te rijden (via een stukje busbaan) t.h.v. de Blauwkapelseweg.

Geldt het éénrichtingsverkeer alleen voor auto’s?

Nee, het geldt voor auto's en vrachtverkeer.

Heeft u vragen over het VCP?  Dan kunt u een e-mail sturen naar vcp@debilt.nl