Extra borden bij bussluis Blauwkapelseweg

Het gaat de laatste tijd regelmatig mis: personenauto’s rijden de bussluis op de Blauwkapelseweg op, met schade als gevolg. De bussluis is met zeven borden aangekondigd op verschillende afstanden; op 500 meter, 200 meter, 50 meter en direct bij bussluis. Dit blijkt sommige automobilisten toch niet van de bussluis weg te leiden. Gemeente De Bilt plaatst extra borden die meer opvallen en onderzoekt of de bussluis verlicht kan worden, vooruitlopend op een bredere evaluatie van het Verkeer Circulatie Plan De Bilt.   

Er is inmiddels een rood stopbord niet ver van de bussluis bijgeplaatst. Een aantal blauwe borden krijgen een geel-zwart gestreepte rand, die borden zijn besteld en worden in de tweede week van december verwacht. Of LED-verlichting een optie is, dat wordt momenteel bekeken. 

Wethouder Van de Veerdonk: “Deze situatie heeft natuurlijk onze volle aandacht. In heel Nederland zijn bussluizen een bekende verkeersmaatregel. En toch gaat geregeld mis, al dan niet onbewust of onbedoeld. Met extra opvallende borden en verlichting proberen wij automobilisten een extra hulpmiddel aan te reiken en handelingsperspectief te bieden. Het zijn extra middelen om het verkeergedrag te beïnvloeden. Er zijn ook veel mensen die online met ons meedenken over mogelijke oplossingen, daar zijn wij natuurlijk erg blij mee.” 

Evaluatie Verkeers Circulatie Plan

De bussluis is onderdeel van een groter geheel: het Verkeers Circulatie Plan De Bilt. Het VCP is opgestart om de leefbaarheid van het centrum van De Bilt te waarborgen en sluipverkeer tegen te gaan, mede op verzoek van inwoners tijdens een participatietraject. Het VCP wordt op dit moment geëvalueerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Gedurende een langere periode worden er gegevens verzameld. Onder meer met cameramonitoring en metingen met lussen in het wegdek. Binnengekomen klachten, meldingen van ongevallen en opmerkingen van inwoners worden ook meegenomen in de evaluatie. Ook de invulling en uitvoering van de effectmeting is met omwonenden besproken. De resultaten worden eind januari 2023 verwacht.

Van de Veerdonk: “Een veranderde verkeerssituatie zorgt ook voor wijzigingen in de verkeersdrukte in de omgeving en op andere punten. Daarom bekijkt een onderzoeksbureau de hele situatie. De evaluatie moet een betrouwbaar beeld van de effecten van maatregelen uit het VCP De Bilt opleveren. Zo kunnen er afgewogen besluiten worden genomen over vervolgstappen die nodig zijn om de leefbaarheid in de gehele kern te waarborgen. Die vervolgstappen gaan we in overleg met omwonenden bepalen.”