Extra hulp aan vluchtelingen in gemeente De Bilt

Gemeente De Bilt ziet het als haar maatschappelijke taak om een rol te spelen in de opvang van vluchtelingen. Op 17 november brachten wethouder Smolenaers en wethouder Welting (Zeist) een bezoek aan de Albatros school in Bilthoven, waar 100 vluchtelingenkinderen les krijgen. Hier wordt sinds kort een stap extra gezet, met extra lokalen. Ook in de opvang van jonge minderjarige asielzoekers gaat gemeente De Bilt extra opvang leveren.

Noodopvang maar ook huisvesting voor de lange termijn geeft de meeste kansen voor vluchtelingen voor deelname aan de maatschappij en de verwerking van trauma’s. Opvang gaat namelijk niet alleen over (nood)huisvesting maar ook over onderwijs, zorg en een goede begeleiding.

Samenwerking gemeenten De Bilt en Zeist voor onderwijs aan kinderen van vluchtelingen

Op de Albatros school (de voormalige Aeres mavo) in Bilthoven worden inmiddels aan zo’n 100 kinderen van vluchtelingen onderwijs gegeven. Het is een samenwerking tussen de gemeenten Zeist en De Bilt om de kinderen van Afghaanse evacués uit het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide naar school te laten gaan. Het schoolbestuur van Wereldkidz verzorgt de lessen. De kinderen gedijen goed en de school is ook erg blij met de vrijwilligers uit de buurt die bij het onderwijs helpen. Sinds kort worden er 3 extra lokalen ingezet. In deze lokalen krijgen vluchtelingenkinderen uit Kamp van Zeist les. Zij krijgen daar les totdat de tijdelijke school, die door het COA wordt gebouwd, op Kamp van Zeist klaar is. Ook voor deze kinderen wordt het onderwijs door Wereldkidz verzorgd. 
Wethouder Smolenaers: “Kinderen in noodopvang hebben net als ieder ander kind, recht op onderwijs. Door hier goede scholing aan te bieden, geven we deze kinderen een betere kans op een goede toekomst, ondanks hun moeilijke situatie. We zijn blij dat we hiermee gemeente Zeist en de kinderen kunnen helpen.” 

Gemeente De Bilt verhoogt opvang aantal alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Gemeente De Bilt is één van de gemeenten die voor de stroom vluchtelingen uit Afghanistan extra stappen heeft gezet door noodopvang te creëren voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (de zogenaamde AMV-ers). Deze jonge, kwetsbare mensen hebben meer begeleiding nodig dan andere vluchtelingen en moeten vaak vanwege trauma’s in een rustige omgeving worden opgevangen. Daar is onze locatie in Hollandsche Rading geschikt voor. Daarom is nu het besluit genomen om een extra bijdrage te leveren. Waar wij eerst 6 vluchtelingen opvingen, zal het totaal nu uitkomen op 18 AMV-ers. 

Wethouder Smolenaers: “We voelen het als onze maatschappelijke opdracht om als college een stap extra te zetten voor deze jonge mensen. Hiermee leveren we ook onze bijdrage aan het oplossen van de schrijnende situatie in ter Apel.”
Ook in 2023 zal er gekeken worden of er nog een groep van vijf AMV-ers en een groep van zes AMV-ers opgevangen kunnen worden. Dit zal dan naar verwachting uitkomen op een totaal van ongeveer 25 AMV-ers.

Statushouders: jaarlijkse taakstelling behaald

Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Dit jaar heeft onze gemeente de taak om 59 statushouders op te vangen. Dat doen we in samenwerking met Woongroen en Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. 

Wethouder Smolenaers: “Gemeente De Bilt doet samen met Woongroen haar uiterste best om ons aandeel in de huisvesting van statushouders deze taakstelling te halen. Dat lukt ons al jarenlang. Daar zijn we best trots op want dat lukt lang niet iedere gemeente. We vinden het daarnaast belangrijk dat deze nieuwe inwoners van onze gemeente mee kunnen doen aan de samenleving. Er is daarom maatschappelijke begeleiding vanuit Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, ruimte om de Nederlandse taal te oefenen en er zijn mogelijkheden om (vrijwilligers)werk te doen in samenwerking met maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Ook wordt er alles aan gedaan om de kinderen naar school te laten gaan. Daarom verdienen Woongroen en Steunpunt Vluchtelingen De Bilt een enorme pluim voor het werk wat zij de afgelopen jaren gedaan hebben!”

Meer informatie

Op de pagina statushouders is meer informatie te vinden over vluchtelingen, statushouders en AMV-ers.