Gemeente De Bilt sluit aan bij CO²-Prestatieladder

Gemeente De Bilt heeft zich laten certificeren op de CO²-Prestatieladder. Daarmee maakt de gemeente inzichtelijk wat de eigen CO²-uitstoot is en legt het zichzelf de verplichting op om dat te verminderen. Het gaat dan onder meer om gemeentelijke gebouwen, zakelijk gereden kilometers en de straatverlichting.

De aansluiting bij de Prestatieladder volgt op een besluit van de gemeenteraad over de Duurzaamheidsagenda. Wethouder Anne Brommersma: ‘We vragen veel van onze inwoners op het gebied van duurzaamheid. We moeten als gemeente onze eigen CO²-uitstoot dan ook serieus onder de loep nemen. Deze certificering helpt ons duurzamer te werken en in te kopen en geeft een stevige verplichting tot verduurzaming. Het geeft onze inwoners ook inzicht in hoe we dat doen.’ 

Twee keer per jaar geeft de gemeente inzicht in de voortgang op het gebied van de CO²-reductie. Op de webpagina duurzaamheid worden de genomen maatregelen en resultaten daarvan gepubliceerd. 

De Bilt sluit zich aan bij tientallen andere gemeenten op de CO²-Prestatieladder, als Alkmaar, Amersfoort, Haarlem, Hilversum en Zaanstad.