Gemeente De Bilt viert eerste Keti Koti; burgemeester houdt toespraak

Zaterdag 1 juli presenteerden Dick Berents en Anne Doedens (Online Museum De Bilt) hun onderzoek ‘De Bilt en zijn slavernijverleden’ tijdens de eerste viering van Keti Koti in gemeente De Bilt. Het rapport maakt inzichtelijk hoe de betrokkenheid was met de slavernij in tijden van de WIC en de VOC van de zeventiende tot de negentiende eeuw. Er is gekeken naar financiële belangen en betrokkenheid van inwoners en bestuurders van (voormalige) gemeenten in het huidige De Bilt. Burgemeester Sjoerd Potters hield namens het college een toespraak. 

De bijeenkomst was zowel een viering als een herdenking. Op het programma stond onder meer ene monoloog van Urmie Plein, muziek van Master Kaseco en verschillende toespraken. De Werkgroep Slavernijverleden heeft een Keti Koti-vlag gepresenteerd én gehesen op Jagtlust. 

Het onderzoek

In 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die het college oproept het slavernijverleden van de gemeente in kaart te brengen. Dat onderzoek is verricht door Dick Berents en Anne Doedens van het Online Museum De Bilt, op verzoek van het college van de gemeente. Het rapport ‘De Bilt en haar slavernijverleden’ bevat bronnen- en archiefonderzoek naar betrokkenheid tussen welvarende inwoners en bestuurders en de slavernij. 

Herdenking

1 juli is de jaarlijkse herdenking Keti Koti ('gebroken ketenen'). Nazaten van tot slaaf gemaakten vieren dan het afschaffen van de slavernij. Dat is dit jaar 150 jaar geleden. 2023 is daarom een herdenkingsjaar. Gemeente De Bilt organiseert dit jaar voor het eerst in de gemeente deze bijeenkomst.