Grondwateroverlast

De afgelopen maanden is er meer neerslag gevallen dan normaal. Door deze grote hoeveelheden raakt de bodem verzadigd: het water kan onvoldoende in de bodem zakken. Hierdoor stijgt ook het niveau van het grondwater. Als de grondwaterstand te hoog is, kunt u mogelijk overlast ervaren. 

Het voorkomen en tegengaan van grondwateroverlast is een gedeelde verantwoordelijkheidvan de perceeleigenaar, de gemeente en het waterschap. Helaas is er niet altijd iets te doen aan de overlastsituatie. "De afgelopen jaren waren erg droog. Daardoor zijn de grondwaterstanden ook laag geweest. Helaas zijn we tegen de limiet aangelopen van wat ons watersysteem aan kan qua regen. Daarom rest ons niets anders dan te wachten tot de grondwaterstanden weer gezakt zijn", schrijft het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op de eigen website.

Melding Openbare Ruimte

Voert het water niet goed af in de straat? Of heeft u directe overlast van het grondwater in de openbare ruimte? Maak dan een Melding openbare ruimte.

U kunt ook melding maken van de hoge grondwaterstand via Melding openbare ruimte. Deze melding gebruiken wij alleen om overlast van de grondwaterstand in kaart te brengen. De gemeente en het waterschap kunnen momenteel weinig actie ondernemen tegen de hoge grondwaterstand door verzadiging van de bodem.