Locatie nieuwe skatebaan

Tussen het H.F. Witte Centrum en de Biltse Rading ligt sinds 2011 de huidige Biltse skatebaan. Deze skatebaan wordt veel gebruikt en voorziet in een duidelijke behoefte voor de jongeren in De Bilt. In verband met het woningbouwproject Nobelkwartier en het realiseren van nieuwe parkeerplaatsen voor de sporthal en het H.F. Witte Centrum moet deze skatebaan worden verplaatst. Het college van B&W heeft besloten de nieuwe skatebaan te realiseren aan de Dorpsstraat Vo Steenstraat in De Bilt.

Afwegingsnotitie

In mei van dit jaar werd er aan de inwoners gevraagd om suggesties aan te dragen voor een nieuwe locatie van de skatebaan. Daar kwamen meer dan 200 reacties op. Alle aangedragen locaties zijn vervolgens onderzocht en beoordeeld. Om tot een locatie te komen is er een afwegingsnotitie opgesteld. Daarin is te lezen dat slechts één van de aangedragen locaties voldeed aan de criteria. De notitie is te lezen op de pagina Nieuwe locatie skatebaan De Bilt

Inloopbijeenkomst

Alle direct omwonenden van de nieuwe skatebaan hebben inmiddels een brief ontvangen. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdagavond 13 december een inloopbijeenkomst waar omwonenden en geïnteresseerden, zoals gebruikers van de skatebaan die mee willen denken over het ontwerp, informatie krijgen en vragen kunnen stellen over de skatebaan. Er zullen tijdens de bijeenkomst deskundigen aanwezig zijn die op vragen kunnen ingaan over het ontwerp van de nieuwe skatebaan.