Opkoopbescherming in gemeente De Bilt

Vanaf 6 oktober 2022 geldt in gemeente De Bilt de opkoopbescherming. Daarmee mogen koopwoningen niet meer zonder vergunning worden verhuurd. Het doel is om starters en middeninkomens meer kansen te bieden op de woningmarkt, omdat zij niet meer hoeven te concurreren met beleggers. Onder de opkoopbescherming vallen met ingang van 3 oktober 2023 alle woningen in gemeente De Bilt tot en met een WOZ-waarde van 
€ 587.000,-. 

Waarom opkoopbescherming?

Woningen worden steeds vaker gebruikt als belegging. De woningen worden gekocht door beleggers en vervolgens verhuurd. Starters en andere woningzoekenden kunnen daar niet tegen opbieden en worden daardoor uit de markt gedrukt. Hierdoor blijven er minder woningen over voor mensen die op zoek zijn naar een koopwoning om er zelf in te wonen. Bij goedkopere en middeldure koopwoningen is dat het grootste probleem, omdat de vraag naar deze woningen veel groter is dan het aanbod en beleggers vooral actief zijn in dit prijssegment. Door opkoopbescherming in te voeren in gemeente De Bilt, in navolging van veel andere gemeenten in onze regio, wordt dit tegengegaan. 

Welke woningen vallen eronder?

Onder de opkoopbescherming vallen alle koopwoningen in gemeente De Bilt tot en met een WOZ-waarde van € 587.000,-. Hiermee krijgen starters en mensen met een middeninkomen meer kans op een koopwoning, omdat ze niet meer hoeven te concurreren met deze particuliere beleggers/vastgoedinvesteerders. 
De opkoopbescherming geldt voor bestaande en nieuwe koopwoningen. 

Hoe werkt de opkoopbescherming?

De wet 'Opkoopbescherming' geeft gemeenten sinds 1 januari 2022 de mogelijkheid om een opkoopbescherming in te voeren. Die bescherming regelt dat koopwoningen niet zonder vergunning mogen worden verhuurd en dat kopers dus in hun eigen huis moeten gaan wonen. Deze regeling zorgt ervoor dat het opkopen van woningen met het doel deze te verhuren, niet langer is toegestaan. Hiermee krijgen starters en mensen met een middeninkomen meer kans op een koopwoning.

De opkoopbescherming geldt voor vier jaar. Dat betekent dat de eigenaar minstens vier jaar zelf in de woning moet wonen, tenzij er een vergunning is om de woning te verhuren. Een vergunning verleent de gemeente alleen in specifieke situaties: verhuur aan eerste- en tweedegraads familie, verhuur van bedrijfswoningen en huisbewaring voor maximaal 12 maanden. Daarnaast is er een vergunningsmogelijkheid opgenomen voor nieuwbouwwoningen waarover afspraken gemaakt zijn met de gemeente over verhuur.

Opkoopbescherming belangrijk voor behoud woningvoorraad

Wethouder Dolf Smolenaers: “Veel mensen zijn op zoek naar een betaalbare woning. Zolang beleggers geen belasting hoeven te betalen over hun inkomsten uit verhuur, moeten wij als gemeente er alles aan doen om onze koophuizen ook bereikbaar te houden voor starters en middeninkomens.”

Veelgestelde vragen invoering opkoopbescherming

Waar lees ik meer over de regels rondom de opkoopbescherming?

De opkoopbescherming is onderdeel van de huisvestingsverordening 2023 gemeente De Bilt. De opkoop bescherming geldt voor woningen die op of na 6-10-2022 worden ingeschreven bij het kadaster (van de akte van levering).    

Wat houdt opkoopbescherming in?

Opkoopbescherming houdt in dat de woning in de eerste vier jaar na aankoop* niet mag worden verhuurd, tenzij de gemeente hiervoor een vergunning heeft verleend. Het doel van de opkoopbescherming is namelijk om zoveel mogelijk koopwoningen beschikbaar te houden voor mensen die graag in deze prijsklasse willen kopen en er zelf willen wonen.

*Met ‘aankoop’ bedoelen we in dit geval: de datum van inschrijving in de openbare registers (kadaster) van de akte van levering.

Ik heb al een woning die verhuurd is. Mag ik deze nog opnieuw verhuren als de verhuur aan de huidige huurder eindigt?    

Als u de woning vóór 6 oktober 2022 al in eigendom had, mag u deze zonder vergunning opnieuw verhuren als de verhuur aan de huidige huurder eindigt.

Wat zijn de gevolgen voor bestaand eigendom?

De opkoopbescherming geldt niet voor woningen die vóór 6 oktober 2022 zijn gekocht met een akte van levering.

Wat zijn de gevolgen voor bestaande verhuur? 

De opkoopbescherming geldt ook niet als een woning al 6 maanden of langer werd verhuurd vóór de verkoop. Beleggers die woningen al legaal verhuren, kunnen dat dus blijven doen.

Ik ga de woning die ik heb gekocht (en valt onder de opkoopbescherming) verhuren aan mijn dochter. Kan ik de woning blijven verhuren als mijn kind besluit te verhuizen?

De eerste vier jaar mag u uw woning alleen verhuren met een vergunning voor verhuur onder opkoopbescherming. Deze is persoon- en situatie gebonden. Als uw kind vertrekt en de situatie verandert vervalt uw vergunning. Heeft uw dochter vier jaar of langer in de woning gewoond, dan is de opkoopbescherming daarna niet meer van toepassing op uw woning.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een vergunning voor verhuur onder opkoopbescherming?

De (leges)kosten voor het aanvragen van een vergunning voor verhuur onder opkoopbescherming zijn € 155,- (in 2023).

Ik trek binnenkort in bij mijn partner en wil mijn huidige koopwoning aanhouden en verhuren. Mag dat nog?

Ja, ervan uitgaande dat je het juridisch eigendom van je huidige woning vóór 6 oktober 2022 hebt verkregen, mag je deze woning zonder vergunning verhuren. De opkoopbescherming is in deze situatie niet van toepassing.

Wanneer kan ik een vergunning krijgen voor verhuur onder opkoopbescherming? 

In de wet zijn drie uitzonderingen opgenomen. In deze gevallen moet de eigenaar wel een vergunning aanvragen om de woning te mogen verhuren, maar mag de gemeente de vergunning in beginsel niet weigeren.

Welke uitzonderingen op de opkoopbescherming zijn er?

  • De eerste uitzondering is het in gebruik geven (verhuren) van de woning aan bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad. Op de website van Rijksoverheid kun je nagaan welke familie relaties hieronder vallen.
  • De tweede wettelijke uitzondering geldt voor woningen die voor maximaal een jaar niet-toeristisch worden verhuurd, nadat de eigenaar hier tenminste een jaar zelf heeft gewoond.
  • De derde uitzondering gaat over woningen die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van (dat wil zeggen een kadastrale eenheid vormen met) een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte.

Meer informatie

Op de pagina Verhuur van koopwoningen vindt u meer informatie over het aanvragen van een vergunning opkoopbescherming,