Verhuren van koopwoningen

Het is lastig om een woning te vinden in onze gemeente. Er is veel vraag naar woonruimte en niet zoveel aanbod. We willen dat mensen die op zoek zijn naar een betaalbare koopwoning, ook in De Bilt een plek kunnen vinden. Dit doen we met de regeling ‘opkoopbescherming’. Wie hier een huis koopt met een WOZ-waarde tot € 587.000,-, mag deze de eerste 4 jaar niet verhuren.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen

Uitleg opkoopbescherming

De opkoopbescherming is een regeling die per 1 januari 2022 is toegevoegd aan de landelijke Huisvestingswet. Gemeenten mogen dit instrument opnemen in hun Huisvestingsverordening. Als je dit als gemeente doet, mag verhuur alleen nog met een vergunning. Die vergunning kan bij de gemeente worden aangevraagd. Meerdere gemeenten in de regio, waaronder gemeente Utrecht, hebben deze regeling ingevoerd of zijn van plan de regeling in te voeren. 

Uitzonderingen

De regeling heeft ook een paar uitzonderingen. In die gevallen is verhuur wel mogelijk, maar moet er een vergunning worden aangevraagd. U heeft een vergunning nodig als u een gekocht huis:

  • wilt verhuren aan eerste- en tweedegraads familie (ouders, kinderen, broers en zussen)
  • tijdelijk wilt verhuren, voor maximaal 12 maanden, bijvoorbeeld als u lang op reis gaat
  • wilt verhuren als bedrijfswoning.

Ook gelden er uitzonderingen voor:

  • nieuwbouwprojecten en transformatieprojecten waarin afspraken over verhuur zijn gemaakt
  • situaties waarin het verhuren van een huis heel belangrijk is, dat beslist het college van burgemeester en wethouders.

Nodig

Is de woning onlosmakelijk onderdeel van een winkel- of bedrijfspand?

  • Een kadastraal uittreksel van het betreffende pand of een koopakte (akte van levering) van de woning. Hierbij dient via bijvoorbeeld een bouwtekening of plattegrond duidelijk te zijn per verdieping wat de functie van alle ruimtes zijn (zoals woonkamer, gang, kantoor, opslagruimte enzovoorts). Ook moet daarop duidelijk aangegeven zijn waar de woonruimte is gekoppeld aan de winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte.
  • Uw DigiD of eHerkenning als u de aanvraag doet als ondernemer/organisatie

Wilt u de woning verhuren aan een bloed- of aanverwantschap in de eerste of  tweede graad?

  •  Een uittreksel van het bevolkingsregister waarin de bloedverwantschap wordt aangetoond.
  • Uw DigiD of eHerkenning als u de aanvraag doet als ondernemer/organisatie

Kosten

Als u een vergunning opkoopbescherming aanvraagt moet u leges betalen.  

Een aanvraag van een vergunning kost € 160,90.