Resultaten Algemene Inwoner-enquête beschikbaar

Inwoners zijn over het algemeen positief gestemd over het leven en voorzieningen in de gemeente. Ook de sociale kwaliteit van hun buurt beoordelen zij positief. Wel is er een dalende trend te zien in de waardering van het woningaanbod. Inwoners zijn positief over het contact met medewerkers van de gemeente maar voelen zich minder vaak gehoord en vertegenwoordigd. Dit blijkt uit de resultaten van de Algemene Inwoner-enquête 2021. 

Inwoners zijn het meest te spreken over de gezondheidszorgvoorzieningen, de sportvoorzieningen, het winkelaanbod en de afvalinzameling. Het culturele aanbod wordt minder positief beoordeeld in een periode waarin geregeld beperkingen i.v.m. de corona epidemie golden. Negatiever dan eerdere jaren is men over het woningaanbod. 

In de buurt

86% van de inwoners is van mening dat ‘De mensen in deze buurt graag blijven wonen’, 80% ‘Dat je het in de buurt goed hebt getroffen’. Minder mensen zijn slachtoffer van vandalisme of vernieling. Het aandeel inwoners dat aangeeft dat er sprake is van vernieling openbare ruimte is opnieuw gestegen. Ook over de gezelligheid en saamhorigheid in de buurt zijn inwoners iets minder te spreken. Zij missen steeds vaker mensen om zich heen en ervaren een leegte. Inwoners schakelen wel gemakkelijker vrienden, familie of kennissen in als het nodig is. Ook de hulp en aandacht voor buren is gestegen.

Dienstverlening en klantcontact

Over het contact met de medewerker van de gemeente, zowel via de telefoon als via de balie, oordelen inwoners positief. Ook de website wordt positief gewaardeerd en begrijpelijk gevonden. Informatie is gemakkelijk te vinden, het aanvragen van producten eenvoudig. Men is minder positief over de tijdige afhandeling van klachten. 

Betrokkenheid bij besluitvorming

Inwoners voelen zich steeds minder vertegenwoordigd en gehoord in besluitvormingsprocessen, en ervaren minder vaak dat zij voldoende invloed op de gemeente hebben. Volgens inwoners betrekt de gemeente hen wel weer meer bij plannen. 

De Algemene Inwoner-enquête: waar staat je gemeente? 

Elke twee jaar laat de gemeente onafhankelijk onderzoek doen naar de waardering van inwoners van de voorzieningen, leefbaarheid en sociale kwaliteit in hun buurt, en de tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening. De uitkomsten van de Algemene Inwonerenquête worden ook gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl, een vergelijkingssite van en voor gemeenten in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau DIMENSUS beleidsonderzoek uit Breda. De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om een blijvend leefbare en veilige woonomgeving te realiseren, samen met bewoners en organisaties. 

De onderzoeksresultaten zijn te raadplegen via de pagina Feiten en cijfers onder Over De Bilt.