Tussentijdse resultaten CO2-prestatieladder

Gemeente De Bilt heeft zich eind 2021 laten certificeren op de CO2-Prestatieladder. Dat betekent dat we flink willen besparen op de CO2-uitstoot van alle werkzaamheden en huisvesting van de gemeente. 

Zie ook het nieuwsbericht 'Gemeente De Bilt sluit aan bij de prestatieladder.'

We staan op niveau 3 en in 2025 willen we 35% CO2-reductie halen ten opzichte van 2020. Dat is een ambitieuze doelstelling. In 2021 is het energieverbruik van de gemeente gestegen ten opzichte van 2020. 

De stijging in CO2-uitstoot is te verklaren door de sluiting van veel panden, sport- en zwemaccommodaties door de uitbraak van corona in 2020. Ook was er het afgelopen jaar sprake van een koudere winter dan het jaar ervoor. 

De CO2-uitstoot van gemeente De Bilt was in 2021 1.253 ton. Dat is vergelijkbaar met het jaarverbruik van gas en energie van 258 huishoudens. In de berekening wordt onder meer gekeken naar gas- en elektraverbruik van gemeentelijke panden (zoals het gemeentehuis) en de uitstoot van het wagenpark (denk aan veeg- en strooiwagens). 

Maatregelen

De volgende maatregelen zijn al genomen of worden nog genomen: 

  • Toepassen erkende SKAO maatregelen
  • Jaarlijks controleren klimaatinstellingen van het gemeentehuis
  • LED verlichting toepassen bij vervangen van de openbare verlichting
  • Introduceren fietsplan, ook voor elektrische fietsen
  • Elektrische deelauto's met BENG samenwerking
  • Sportcomplex verduurzamen
  • Elektrificatie machines van de buitendienst.