Vragen over de hoogte van de WOZ-waarde?

Onlangs heeft u uw gemeentelijke belastingaanslag ontvangen. De Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) heeft deze namens gemeente De Bilt naar een groot gedeelte van de huiseigenaren in onze gemeente verstuurd. BghU voert de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt BghU de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken.

Heeft u vragen? Kom langs!

Op donderdag 9 maart en donderdag 23 maart zijn taxateurs van BghU van 09.00 tot 16.00 uur op het gemeentehuis in Bilthoven aanwezig om vragen over de hoogte van de WOZ-waarde te beantwoorden. U bent die dag welkom om uw vragen persoonlijk aan hen te stellen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 

Meer informatie vindt u op de pagina WOZ en belastingen.