Waar komen wijkoverstijgende speelplekken?

Het college van B&W heeft ingestemd met vier wijkoverstijgende locaties. 

Dit zijn: Omgeving Martin Luther Kingschool/ WereldKidz Kievitschool (Maartensdijk), Koperwieklaan / Kruisbeklaan (Bilthoven), Het Lichtruim (Bilthoven) en bij IKC de Regenboogschool/ achter De Hessenweg (De Bilt).

Bewoners, van jong tot oud, uit de omliggende buurten, wijken en dorpen kunnen straks gebruik maken van zo’n  speelplek. Er komen sport- en spelmogelijkheden, natuurlijke materialen en toestellen om te spelen en te bewegen. En er is ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Zo kun je bijvoorbeeld in je eentje of samen met anderen ergens op een rustig plekje gaan zitten.

Buiten spelen, bewegen en ontmoeten 

In de gemeente De Bilt vinden we het belangrijk, dat er ruimte is voor jong en oud om buiten te spelen, te bewegen, te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Omdat spelen onmisbaar is tijdens het opgroeien, sporten de basis is voor een gezonde levensstijl en ontmoeten als basis voor samen leven in uw eigen leefomgeving. 
Plekken waar jong en oud, ieder op hun eigen manier, volop gelegenheid hebben te spelen, te bewegen, te ontspannen en te ontmoeten. Er is ruimte voor ‘wijkoverstijgende’ plekken met speel en sportmogelijkheden, voor beweegroutes, voor traditionele speelplekken en voor natuurspeelplekken met bijvoorbeeld boomstammen en klimkeien. Inwoners, organisaties, ondernemers en gemeente zijn in gesprek geweest over de manier waarop we dit in onze gemeente in de komende jaren invullen. De resultaten hebben we verwoord in het speelruimtebeleid van de gemeente De Bilt.

4 buiten speel-, sport, beweeg- en ontmoetingsplekken 

We hebben met elkaar afgesproken, dat er wijkoverstijgende speelplekken komen. Op twee van deze vier plekken bieden we straks een beweegroute voor senioren. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties kiezen we de locaties. De gemeente heeft daarom in november 2020 een flitspeiling gehouden over de mogelijke locaties. De  al eerder genoemde mogelijke locaties waren onderdeel van de peiling. Deelnemers konden deze locaties beoordelen aan de hand van stellingen over de locaties en nieuwe locaties aandragen. 500 Mensen hebben meegedaan aan de flitspeiling. De resultaten van de flitspeiling lagen dicht bij elkaar. 
Alle locaties zijn getoetst aan de voorwaarden waar een wijkoverstijgende speelplek aan moet voldoen. Dat betekent dat de locatie:

  • een bestaande speelplek is
  • op de fiets en lopend goed bereikbaar is (vanuit omliggende buurten, wijken en dorpen)
  • veilig bereikbaar is  (vanuit omliggende buurten, wijken en dorpen)
  • ruimte heeft voor speel-, sport- en beweegtoestellen voor iedereen (van jong tot oud)

Daarnaast hebben we gekeken of mensen met elkaar energie willen steken in het opknappen van een speelplek of daarmee al bezig zijn; of dat we kunnen aanhaken bij een ontwikkeling die speelt in het gebied. Bovendien hebben we in onze afweging meegenomen wat er op de desbetreffende locaties nog moet gebeuren om te veranderen in een wijkoverstijgende speelplek. Op basis daarvan is gekozen voor de vier locaties.

Hoe nu verder?

Per locatie start een apart participatietraject voor ontwerp, uitvoering en beheer. Iedere locatie is weer anders. Zo kunnen er al bewoners en andere betrokkenen actief bezig zijn met plannen voor de leefomgeving of met de huidige inrichting van de locatie. Bij de Koperwieklaan / Kruisbeklaan, omgeving Martin Luther Kingschool/Wereldkidz Kievitschool en bij IKC Regenboogschool / achter de Hessenweg is al gestart met plannen om de speelplekken op te knappen en/of kunnen we aanhaken bij een lopend proces voor herontwikkeling. De vierde locatie, het Lichtruim, pakken we later op. Op de pagina Spelen, bewegen en ontmoeten houden wij u op de hoogte.