Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is ingegaan

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Heeft u een nieuw bouwplan? Dan is het belangrijk om eerst te kijken of deze onder de Wkb valt. Dat kan via het online Omgevingsloket. Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u zelf een kwaliteitsborger inschakelen.

De kwaliteitsborger is een onafhankelijke controleur. De kwaliteitsborger controleert of alles voldoet aan de regels. Dit doet de kwaliteitsborger vooraf bij het plan en tijdens de bouw. De regels gaan bijvoorbeeld over de fundering, veiligheid en het energieverbruik.

Meer over de Wkb