Verblijf, inschrijven en regelingen

Oekraïners met een paspoort kunnen vrij reizen naar Nederland en zonder verblijfsvergunning 90 dagen in Nederland blijven. Die periode wordt verlengd als dat nodig is. Kijk voor meer actuele informatie op de website van de IND

Het is belangrijk dat mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne zich inschrijven bij de gemeente, zodat wij hen kunnen helpen en informeren. Ook om praktische redenen is een inschrijving noodzakelijk, bijvoorbeeld om een Burger Service Nummer te krijgen. 

Vangt u Oekrainers op? Meld dit dan alstublieft bij de gemeente per e-mail met uw contactgegevens aan samenvooroekraine@debilt.nl. Wij nemen dan contact met u op om de inschrijving in te bespreken.  

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Zij mogen ook in Nederland werken

Leefgeld

Volwassenen en kinderen krijgen € 260 per maand per persoon. Dit bestaat uit € 205 voor voedsel en € 55 voor kleding en andere persoonlijke spullen. Gemeenten kunnen het gehele bedrag uitkeren, maar er ook voor kiezen om het deel voor voedsel of het deel kleding en andere persoonlijke spullen in natura te verstrekken. 

Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand. Volwassenen ontvangen € 215 per maand extra en kinderen € 55 per maand. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

Oekraïense vluchtelingen die worden ingeschreven bij de gemeente, ontvangen leefgeld via de RSD. Kijk voor meer informatie op de website van de RSD (leefgeld Oekrainers)

Gastgezinnen ontvangen zelf geen vergoeding. Het leefgeld wordt beëindigd als de vluchteling uit Oekraïne betaald werk gaat doen. 

Werken

Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunning (twv) voor werkgevers die ontheemden uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Voor ontheemden uit Oekraïne gold een overgangsperiode. In deze periode kregen zij de kans om de juiste documenten op te halen bij de IND, die hun status als tijdelijk ontheemd bevestigt. Die status geeft hen bijvoorbeeld het recht om te mogen werken in Nederland.

Deze overgangsregeling loopt af op 31 oktober. Dit betekent dat per 1 november 2022 geldt dat een ontheemde enkel als hij in het bezit is van een sticker of O-document die is afgegeven door de IND kan aantonen dat hij valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Pas met deze documenten kan worden aangetoond dat de ontheemde mag werken in loondienst zonder tewerkstellingsvergunning.

Op dit moment kunnen Oekraïners, of mensen die rechtmatig in Oekraïne verbleven tijdens het uitbreken van de oorlog, bij de IND een sticker of O-document aanvragen in hun paspoort. Deze sticker of O-document is het bewijs dat zij hier verblijf hebben op grond van de Richtlijn tijdelijk bescherming en daarmee toegang hebben tot onder andere de arbeidsmarkt.

De EU heeft op 4 maart 2022 die richtlijn geactiveerd en deze houdt in dat mensen die het conflict in Oekraïne ontvluchten, bescherming krijgen in de lidstaten van de Europese Unie. Ook krijgen ze daarmee toegang tot medische zorg, onderwijs en de arbeidsmarkt.

Informatie en advies

Oekraïners kunnen voor advies en informatie op het gebied van werk terecht bij Midden-Utrecht Werkt Door. Op de website www.middenutrechtwerktdoor.nl/oekraine vindt u meer informatie in het Engels. U kunt ook contact opnemen via het mailadres team@middenutrechtwerktdoor.nl of telefonisch via 06 11 14 90 80

Regels

Midden-Utrecht Werkt Door kan u meer vertellen over welke regels gelden als u aan het werk gaat. Zo mag u alleen in loondienst werken en moet uw werkgever u uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aanmelden bij het UWV. Heeft u zelf een werkgever gevonden, dan kunt u deze voor meer informatie verwijzen naar het WerkgeverServicepunt Midden-Utrecht www.wspmiddenutrecht.nl en www.rijksoverheid.nl (Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne).

Kinderen die nu vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben (ongeacht verblijfsstatus) recht op onderwijs. Het kost tijd om dit onderwijs te organiseren, dus helaas zal niet voor alle kinderen vanaf dag één onderwijs beschikbaar zijn. Samen met scholen in de gemeente wordt hard gewerkt om het onderwijs voor Oekraïense leerlingen zo goed mogelijk te organiseren. 

Onderwijs voor vluchtelingenkinderen

Als je als Oekraïense kind uit een oorlog naar Nederland komt en huis en haard hebt moeten verlaten, wil je zo snel mogelijk weer een veilig en zo normaal mogelijk leven opbouwen. Weer met vriendjes spelen en weer les krijgen, horen daarbij. 

Aanmelden voor onderwijs

Oekraïense kinderen stromen vooralsnog in bij regulier onderwijs. Dit geldt voor basis- en middelbaar onderwijs. Een ouder mag zijn of haar kind aanmelden op de school van voorkeur. De school bekijkt dan, samen met de ouders of de leerling een plekje kan krijgen. Scholen spannen zich maximaal in om deze leerlingen onderwijs te bieden dat aansluit bij hun behoeften. Uiteraard krijgt taalonderwijs extra aandacht. 

Internationale schakelklas 6-12 jaar

Onderwijsinstelling Delta verzorgt een internationale schakelklas voor kinderen in de leeftijd 6-12 jaar. Er wordt les gegeven van maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 14.00 uur aan de Talinglaan 10 in Bilthoven. Dit verenigingsgebouw van Wijkvereniging Tuindorp is beschikbaar gesteld door onze inwoners. Neem voor meer informatie en aanmelding van uw kind contact op met Karin Brascamp van Delta via karinbrascamp@deltadebilt.nl.  

Onderwijs voor leerlingen van 12-18 jaar

Leerlingen van 12-18 jaar kunnen terecht in Utrecht voor internationaal onderwijs. Een afspraak voor een eerste intake maakt u via de website van Ithaka ISK

Hulp voor studenten

Gevluchte studenten die in de regio willen studeren, kunnen hiervoor onder andere contact opnemen met de Universiteit Utrecht of Hogeschool Utrecht. Stichting UAF biedt ondersteunende informatie en helpt gevluchte studenten en professionals op weg met studie en werk. 

Taalonderwijs voor volwassenen

Er wordt door een vrijwilliger taallessen voor volwassenen verzorgd. De lessen vinden plaats in het gemeentehuis. De klas zit inmiddels vol. U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst via samenvooroekraine@debilt.nl

Medische zorg

Is er medische zorg nodig, zoek dan contact met een (huis)arts of specialist, zoals een tandarts. Voor spoedeisende hulp kunt u terecht bij het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis of het St. Antonius Ziekenhuis.

Wie betaalt de rekening voor zorgkosten?
Dat hangt af van de situatie:

  • Als een Oekraïnse vluchteling géén asiel heeft gevraagd en géén Nederlandse zorgverzekering kan afsluiten, dan declareert de dokter de zorgkosten. De rekening wordt betaald uit de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. U hoeft zelf niets te doen of te betalen.
  • Heeft een Oekraïnse vluchteling asiel aangevraagd, dan worden de zorgkosten betaald uit de Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA). U hoeft zelf niets te betalen.
  • Werkt een Oekraïnse vluchteling in Nederland? Dan moet een Oekraïnse vluchteling een Nederlandse basisverzekering afsluiten.

De zorgverzekeringslijn biedt meer informatie in verschillende talen over hoe zorg geregeld is voor vluchtelingen uit Oekraïne en het afsluiten van een zorgverzekering. 

Mentale ondersteuning

Vluchtelingen hebben veel meegemaakt. Ziet u dat mentale ondersteuning nodig is, neem dan spoedig contact op met de Stichting Slachtofferhulp www.slachtofferhulp.nl of een lokale specialist.

Begeleiding

Op dit moment zijn wij de begeleiding van Oekraïners de komende periode aan het organiseren. Dit doen wij in nauwe samenwerking met andere overheden en maatschappelijke organisaties. Per opgevangen vluchteling wordt bekeken wat er nodig is en maatwerk geleverd. Als er op korte termijn specifieke hulp nodig is, dan vragen wij u contact op te nemen met de gemeente via samenvooroekraine@debilt.nl of telefonisch via 030 - 228 94 11

Het is een enorme uitdaging voor mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne om in een vreemd land de weg te vinden, zonder de taal te spreken en zonder een sociaal netwerk. De gemeente hoort graag van bewoners(organisaties) die deze mensen op weg willen helpen via samenvooroekraine@debilt.nl.