Oekraïne

Miljoenen mensen zijn de oorlog in Oekraïne ontvlucht en hebben tegen hun wil huis en haard verlaten. Gemeente De Bilt wil haar aandeel leveren aan de opvang van deze mensen en hen naast een verblijfplaats ook een warm welkom geven. Vanaf begin april vangen wij zestig vluchtelingen tijdelijk op in het gemeentekantoor.  

Onze inwoners hebben al vluchtelingen opvangen en zijn uiteenlopende initiatieven gestart om Oekraïners te helpen. Deze initiatieven getuigen van enorme betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. De gemeente wil haar waardering uitspreken voor eenieder die op dit moment hulp biedt of deze heeft aangeboden.

Op deze pagina leest u meer over de ontwikkelingen in onze gemeente naar aanleiding van de oorlog in Oekraine. De pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie. 

Heeft u een vraag aan de gemeente, bijvoorbeeld over lokale ondersteuning, opvanglocaties of initiatieven in de gemeente? Stuur dan een e-mail naar samenvooroekraine@debilt.nl