Bijstand voor zelfstandigen

Ontvangt u een bijstandsuitkering- of werkloosheidsuitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Of bent u zelfstandige en verkeert u (tijdelijk) in financiële problemen?

Mogelijk kunt u dan op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) in aanmerking komen voor financiële bijstand.

De RSD voert deze regeling uit en kan u als (startende) ondernemer ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door een lening, een krediet, of een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau te verstrekken.

Vraag daar naar uw mogelijkheden.

Zie voor informatie de website van de Regionale Sociale Dienst (BBZ)