De Bilt Verbindt

Biltse werkgevers en werkzoekenden vinden elkaar

Op vrijdag 11 maart 2016 ondertekenden elf lokale partijen het convenant ‘De Bilt Verbindt’. Met het zetten van een handtekening nemen de partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de Participatiewet en het landelijk sociaal akkoord.

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht en vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

In het landelijk sociaal akkoord hebben overheid en werkgevers afgesproken dat er tot 2026 jaar 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn garantiebanen. De afspraken hierover wordt de banenafspraak genoemd. 

Lokale partijen spannen zich in om op jaarbasis 55 passende banen te vinden voor werkzoekenden met of zonder arbeidsbeperking die gebruik maken van de Participatiewet.

Bij aansluiting bij De Bilt Verbindt gaat u onderdeel uitmaken van een netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers die graag hun ervaringen met u delen. Twee à drie keer per jaar organiseren de deelnemende partijen een werkbijeenkomst om de voortgang en vernieuwing te bespreken. De Bilt Verbindt biedt u ook een communicatiepodium om uw bijdrage en ervaringen te delen.

Wilt u meer informatie of meedoen? U kunt contact opnemen met het Ondernemersloket via Ondernemersloket@debilt.nl.

De Regionale Sociale Dienst (RSD) voert de Participatiewet uit en werkt voor gemeente De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Het Werkgeversservicepunt Kromme Rijn Heuvelrug (WGSP) van de RSD is het advies en servicepunt voor werkgevers en ondernemers.

Heeft u een vacature of wilt u meer informatie over de diensten van het WGSP? Dan kunt u contact opnemen met de accountmanager De Bilt via www.wgspkrh.nl/wgsp-team.

Een speciale groep werkzoekenden zijn jongeren. Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid willen UWV en 15 gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht zorgen dat jongeren vaker een baan vinden en een startkwalificatie op zak hebben. Het is een samenwerking tussen UWV en 15 gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Heeft u een vacature voor een jongere? U kunt contact opnemen met de accountmanager van De Bilt zie het WGSP-team

Jongeren, die vallen onder de Participatiewet, zijn ook vaak op zoek naar een BBL- opleidingsplek (Beroeps Begeleidende Leerweg). Heeft u een BBL-plek beschikbaar?  De jobhunters van het Actieplan Jeugdwerkloosheid helpen u verder via het jongerenloket van de Regionale Sociale Dienst (RSD).