De Bilt Verbindt

Biltse werkgevers en werkzoekenden vinden elkaar

Op vrijdag 11 maart 2016 ondertekenden elf lokale partijen het convenant ‘De Bilt Verbindt’. Met het zetten van een handtekening nemen de partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de Participatiewet en het landelijk sociaal akkoord.

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht en vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

In het landelijk sociaal akkoord hebben overheid en werkgevers afgesproken dat er tot 2026 jaar 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn garantiebanen. De afspraken hierover wordt de banenafspraak genoemd. 

Lokale partijen spannen zich in om op jaarbasis 55 passende banen te vinden voor werkzoekenden met of zonder arbeidsbeperking die gebruik maken van de Participatiewet.