Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken.

Dat doen zij met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a.:

  • Bodem
  • Bouw- en woningtoezicht
  • Vergunningen
  • Meldingen
  • Geluid en lucht
  • Klimaat
  • Energie en duurzaamheid
  • Natuur- en milieueducatie
  • Ruimtelijke ordening
  • Toezicht en handhaving.

Meer informatie vindt u op de website van de ODRU.